ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 07:11
ކެނެޑާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހާކު ޗައިނާ އަށް އެހީވުމުގެ ތުހުމަތު
ކެނެޑާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހާކު ޗައިނާ އަށް އެހީވުމުގެ ތުހުމަތު
ޗައިނާ އިން ކެނެޑާ އަށް ޖާސޫސްކުރުން
ކެނެޑާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު ޗައިނާ އަށް އެހީވުމުގެ ތުހުމަތު
 
ކެނެޑާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޗައިނާގެ އިންޓެލިޖެންސުން ފާރަލާ ކަަމަށާއި ކެނެޑާގައި އެ ގައުމުގެ އިންޓެލިޖެންސް ވަރުގަދަ ކުރާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
 
ޗައިނާ އިން އެކަން ދޮގުކުރެއޭ

ކެނެޑާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު ޗައިނާ އަށް އެހީވުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައި ވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ހިންގި ތަހުގީގުތަކަށް ފަހުގައެވެ.

އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ވިލިއަމް މެޖްޗާ، ކެނެޑާގައި ތިބި އޭނާ ދަންނަ މީހުން މެދުވެރިކޮށް ޗައިނާ އަށް ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އެ ގައުމުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ކެނެޑާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޗައިނާގެ އިންޓެލިޖެންސުން ފާރަލާ ކަމަށާއި ކެނެޑާގައި އެ ގައުމުގެ އިންޓެލިޖެންސް ވަރުގަދަ ކުރާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާ އިން އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ.

ޗައިނާ އިން އެ ޤައުމުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވެސް ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ވިލިއަމްގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާ އެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

އެއީ އެހެން ޤައުމަކާއި ގުޅިގެން ހީލަތްތެރި ރޭވުންތައް ރޭވުމާއި ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް