ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 09:37
ޕާކިސްތާނުގެ ޝުއައިބް (ކ) އާއި އަޒަމް (ވ)އަދި އިންޑިޔާގެ ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ޚާން
ޕާކިސްތާނުގެ ޝުއައިބް (ކ) އާއި އަޒަމް (ވ)އަދި އިންޑިޔާގެ ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ޚާން
ގޫގުލް
ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕް 2023
ވޯލްޑްކަޕް އޮފިޝަލް ވީޑިއޯއިން ޕާކިސްތާން އުނިކުރީ ގަސްތުގައިތަ؟
 
މި ވީޑިއޯ އަށް އަޑު އަޅާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ޚާން

އިންޑިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ރަސްމީ ޕްރޮމޯޝަން ވީޑިއޯއިން ޕާކިސްތާނުގެ ކެޕްޓަން އުނިކުރުމުން އެކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލަށް މަޝްހޫރު ޝުއައިބް އަޚްތަރު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ބާރު އެއް އުކުންތެރިޔާ ޕާކިސްތާނުގެ ޝުއައިބް ބުނީ ޕާކިސްތާނުގެ ކެޕްޓަން ބަބަރް އަޒަމް މި ވީޑިއޯއިން އުނިކުރުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ. ޕާކިސްތާނުން ގަބޫލުކުރަނީ މިއީ އިންޑިޔާއިން ގަސްތުގައި ކުރިކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މުބާރާތް ކުޅެން އިންޑިޔާއަށް ދާން ޕާކިސްތާނުން ޝަރުތުތަކެއް ކުރަމުންދިއުމާއި މި ދެ ގައުމުގެ ވާދަވެރިކަމާއި ސިޔާސީ އަދާވާތްތެރިކަމެވެ.

Advertisement

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަޑުއަޅައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯލްޑްކަޕް އޮފިޝަލް ޕްރޮމޯއިން ފެންނަނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ހަކަތާތްތަކާއި ކުރީގެ ބައެއް ލެޖެންޑުންނެވެ. މި ގޮތުން ކުރީގެ ލެޖެންޑުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން އިންގްލޭންޑްގެ ކުރީގެ ތަރި އިއޯން މޯގަން އާއި 1996ގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ތަރި މުއްތިއާ މުރަލީދަރަން އެވެ.

ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިސްނިއަސް ޕާކިސްތާން ކެޕްޓަން ނުލައި އެ ވީޑިއޯ ފުރިހަމައެއްނުވާނެ. އޭނާ ކްރިކެޓަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތަށް އެކަނި ބެލިނަމަވެސް މިކަން ސާބިތުވާނެ. މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ މީހުން މިއަށްވުރެ ތަހުޒީބުވާންޖެހޭ
ޝުއައިބް

ސިޔާސީ ގޮތުން ވާދަވެރި އިންޑިޔާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މެދުގައިވަނީ ވޯލްޑްކަޕާ ގުޅިގެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މައްސަލަ ގޯސްވެފަ އެވެ. މި ގޮތުން ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ އޭޝިއާ ކަޕުގައި ކުޅެން ޕާކިސްތާނަށް ދާން އިންޑިޔާއިން ލިޔުމުން ޔަގީންކަން ނުދޭނަމަ ވޯލްޑްކަޕަށް އިންޑިޔާ އަށް ދިއުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޕާކިސްތާނުން ވަނީ 11 ވަޒީރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ވެސް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް