ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 21:10
ބްލެކް ސީން ދަތުރުކުރާ އާންމުންގެ ބޯޓުތަކަށްވެސް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދިނުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެމެރިކާިއން ބުނެފި
ބްލެކް ސީން ދަތުރުކުރާ އާންމުންގެ ބޯޓުތަކަށްވެސް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދިނުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެމެރިކާިއން ބުނެފި
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިއާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ބްލެކް ސީން ދަތުރުކުރާ އާންމު ބޯޓުތަކަށް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދިނުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އެމެރިކާ
 
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބަނދަރުތައް ކައިރީގައި އިތުރު ސީ މައިންތައް އަޅާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު، އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނޭ
 
ޖުލައި 18 އަދި 19 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާ ދީފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި

ބްލެކް ސީން ދަތުރުކުރާ އާންމުންގެ ބޯޓުތަކަށްވެސް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދިނުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވައިޓް ހައުސްއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން، ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ރަޝިއާއިން އަޅަމުންދާ ހުރަސްތަކުގެ ތެރެއިން، އެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އާންމުންގެ އެހެން ބޯޓުތަކަށްވެސް ރަޝިއާއިން ހަމަލާ ދީފާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު އެޑަމް ހޮޖް ވަނީ، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބަނދަރުތައް ކައިރީގައި އިތުރު ސީ މައިންތައް އަޅާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުން އާންމުންގެ ބޯޓުތަކަށް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދީ، އެ ހަމަލާތަކުގެ ތުހުމަތު ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް މިކަމުން ހެކިދޭކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ވަނީ ބްލެކް ސީ ހުރަސްކޮށް، ޔޫކްރެއިންގެ ބަނދަރުތަކަށް ގާތްކުރާ ހުރިހާ ބޯޓުފަހަރަކީވެސް އަސްކަރީ ސާމާނު ހިފައިގެން އަންނަ ބޯޓުގެގޮތުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައި ކަމަށްވެސް ހޮޖް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ގޮވާން އުފުލަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކަށް، ޖުލައި 18 އަދި 19 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާ ދީފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން އެގައުމުގެ ގޮވާމުގެ އެކްސްޕޯޓަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާކަައަށް އަނެއްކާވެސް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ، ބުދަ ދުވަހު ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކަށް ޖެހިލުންނުވެ، ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް