ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 15:01
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ގާސިމާއި ނަޝީދު އަދި ނާޒިމް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، ޕީޕީއެމް އާއި އެމްއާރްއެމްއާ މަޝްވަރާކުރަން ނިންމެވިކަމަށް ވިދާޅުވުން
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ގާސިމާއި ނަޝީދު އަދި ނާޒިމް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، ޕީޕީއެމް އާއި އެމްއާރްއެމްއާ މަޝްވަރާކުރަން ނިންމެވިކަމަށް ވިދާޅުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަޝްވަރާ
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެވިދާނެތަ؟
 
ޑިމޮކްރަޓުން ވަކިން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ޕީޕީއެމްގެ ސްޓޭންޑަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަކީ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
 
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް މިވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

މ. ކުނޫޒުގައި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަދި އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފޯމިއުލާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ތިން ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެވޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން ކަމަށާއި އެކަމާ ޕީޕީއެމްއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ ވާހަކައަށް މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ ރައްދު ދީފައެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ސްޓޭންޑަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަކީ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވާ ކެންޑިޑޭޓްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމާއެކު، މިއީ ވުން ނާދިރު ކަމެކެވެ. ވީއިރު ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޕީޕީއެމްއިން ޔާމީނު ނޫން ފަރާތެއް ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ބައިއަތު ހިފާނެބާއެވެ؟ ނުހިފާނަމަ، ޕީޕީއެމްއިން ނެރޭނެ ކެނޑިޑޭޓަކީ ކޮބައިބާއެވެ؟

ނުވަތަ ޕީޕީއެމްއިން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަރާނެބާއެވެ؟

Advertisement

ދެން އޮތީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވާހަކައެވެ. ތިން ޕާޓީން ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ގާސިމާއި ނާޒިމަކީވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނެވެ.

ދެބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަވަނީ އިންތިޚާބަށް އެކި ފެންވަރުގައި ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުންނެވެ.

ނުވިތާކަށް ގާސިމާއި، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 2008ގައި ހެއްދެވި ކޯލިޝަންވެސް ނިމިގެން ދިޔަގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެ ވެރިކަމުގައާއި ދެން އައި ވެރިކަމުގައިވެސް ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ރަނގަޅަށް ނޭވާނުލެވި އުޅެނިކޮށް، ފުރަތަމަ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނެވީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއްކަން މިއަދު ރައްޔިތުން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް އަދި ނުވެއެވެ.

ދެން އޮތީ ދި ޑިމޮކްރެޓްސްއެވެ. އެންމެ ފަހުން އިވިގެން މި ދިޔަ ޚަބަރަކީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްބަސްވެވޭ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްއެންޕީއާއެކު އެއްބަސްވުމަށްފަހު ވެސް ޑިމޮކްރަޓުން ވަކިން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމި ވާހަކައެވެ.

އަދި މި އުޅެނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ތިއްބެވި ގޮނޑީގެ ހޫނުކަން ނުކެނޑިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެއް ކަމުގެ ކޮޅުމަތި މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް