ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:01
ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް
ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި ޚިޔާނާތް
ސައޫދީގައި ދިވެހި އެމްބަސީ ހުއްޓައި، ކޮންސިއުލޭޓް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަން ދިފާއުން އިއުތިރާޒުކުރޭ
 
ޝަރީއަތުންވެސް ވަނީ މި ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ކޮންސިއުލޭޓު މެދުވެރިކޮށް ނުނެގުމަށް ނިންމަވާފައި
 
އެމްއެމްޕީއާރްސީގައި އޮތް މީޓިންގގައި ޝިފާއު ބައިވެރިވިކަމަށް މީގެ ކުރިން ހެކިވެރިއަކު ބުނެފައިވޭ
 
ޖިއްދާގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ހެކިވެރިއެއްކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޝިފާއު ހާޒިރުކޮށްފައިވޭ

ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ހެކިވެރިއެއްކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޝިފާއު ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ދިފާއުން ވަނީ ސައޫދީގައި އެމްބަސީ ހުއްޓައި ކޮންސިއުލޭޓް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގާތީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނާ ހަވާލާދީ އެކަމަށް އިއުތިރާޒު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއްގެ ވާހަކަކަމަށް ދިފާއުން ބުނެއެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 148 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ގާއިމުވެފައިވާ ގައުމެއްގައިނަމަ، ހެކިބަސް ނަގާނީ އެ މީހަކު އެތަނަކަށް ހާޒިރުކޮށް، އެމްބަސީ ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުވައިކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ދިފާއުން ހުށައެޅި ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކޮންސިއުލޭޓަކީވެސް ހައިކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ އެމްބަސީއެއްގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހިނގާ ތަނެއްކަމަށެވެ. ކޮންސިއުލޭޓަކީ ހައިކޮމިޝަނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުވެފައި ހުންނަ އިދާރާތަކެއްކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކޮންސިއުލޭޓުތައް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހައިކޮމިޝަންތަކުގެ ބްރާންޗުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮންސިއުލޭޓުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވި ފަރާތަކީ ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށްވުރެ މަތީ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީއަތުންވެސް ވަނީ މި ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ކޮންސިއުލޭޓު މެދުވެރިކޮށް ނުނެގުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

މުހައްމަދު ޝިފާއުއަކީ ކާކު؟

މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި އެސްޕީޖީގައި، އޭރު ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިސަރު އަހުމަދު އާމިރު ވަނީ އޭރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގައި އޮތް މީޓިންގއަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ދީފައެވެ. އެ މީޓިންގގައި ޝިފާއު ބައިވެރިވިކަމަށް ހެކިވެރިޔާ އެ ދުވަހު ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ދުވަހު ލޮބީގައި މަޑުކޮށްގެން ހުއްޓައި އޭނާގެ ދަބަސް ގެނެސްދިނުމަށް އަދީބު އެދުނު ކަމަށާއި، މީޓިންގ ރޫމަށް ވަތްއިރު ކްރިކް ރިޒާއާއި، މައުރޫފާއި، މުހައްމަދު ޝިފާއު ކިޔާ މީހަކާއި، ސާލިމް ކިޔާ މީހެއް (މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސިޔާމްގެ ކޮއްކޮއެއް) އަދި އަބްދުﷲ ޒިޔަތު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ތިބިކަމަށް އެ ދުވަހު ހެކިބަސް ދިން ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް