ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 07:39
ނ. މާފަރުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ނ. މާފަރުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް
ނ. މާފަރުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތެއް އަޅަނީ
 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށް

ނ. މާފަރުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މާފަރުގައި ކަސްޓްމަސްގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފްއެވެ. އަދި ފިއުޗާރ ހޯމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރު ޢަލީ ޢަބްދުﷲ އެވެ.

Advertisement

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްތަކުގައި އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްގެ ދައުރު ފުޅާވެގެން ދާއިރު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންވެސް އިތުރަށް ތަމްރީނުކޮށް މި ދާއިރާއިން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަތް އޮތާނގައި އޮފިސަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކުންފުންޏާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫއަށް 6.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގައިގެ އިތުރުން އެކޮމަންޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް