ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 07:16
އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ހަދިޔާ ހަވާލުކުރައްވަނީ
އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ހަދިޔާ ހަވާލުކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޕޯޓް
އުއްމީދުކުރިވަރަށްވުރެ އަވަހަށް އެއްމިލިއަން ފަތުރުވެރިން ހަމަވުން، ރަނގަޅު ފާލެއް!
 
މިއަހަރު އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ހީކުރިވަރަށްވުރެ އަވަހަށް
 
އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލަކު 5000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރޭ
 
މިއަހަރު 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވަރަށް ނަސީބުގަދަ ދެ ފަތުރުވެރިން ހިމެނެއެވެ. އެއީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އާއި އެ އަހަރެއްގައި އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ހަމަކުރާ ފަތުރުވެރިޔާއެވެ. މިއަހަރުގެ އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިއާއަށްވުމުގެ ނަސީބު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަށް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ލިބިފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިއަކަށްވާނީ 1.9 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއެވެ.

އަހަރު ފެށިއިރު ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރީ 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް ބަލައި މިއަދަދު 1.9 މިލިއަނަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިއަދަދު ހާސިލްވާނެ ކަމަށް މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ޝައްކެއް އުފެދުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެ ޝައްކުވެސް މިވަނީ ފިލައިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކުގައި އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔެނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ދެވުނު އިރު މިވަނީ އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ހަމަވެފައެވެ. މިއާއެކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު ވެސް ވިދާޅުވަނީ މިއީ ރަނގަޅު ފާލެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން ލަފާކުރި ވަރަށްވުރެ އަވަހަށް އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހަމަވުމަކީ މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓުވެސް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކަމަށް ދެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވިއެވެ. މި ދަށްވުމާއެކު ވެސް އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ހަމަވެފައިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް އުއްމީދު މާ ބޮޑެވެ. އެއީ ކުރިއަށް އޮތީ ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފަތުރުވެރިން ގިނައިން ޒިޔާރަތް ކުރާ މަސްތަކަކަށްވާތީއެވެ. ހާއްސަކޮށް އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކު ސީޒަން ފަށާނެތީއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލަކު 5000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. މިއަދަދު ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބެލެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިންޑިއާ އާއި ރަޝިއާއިންނެވެ. ދެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، އަހަރު ފަށައިގެން ފަސް މަސް ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ލިސްޓުގެ ހަތްވަނައިގައި އޮތުމަށްފަހު އެ ޤައުމު މިހާރު ވަނީ ލިސްޓުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލައިފައެވެ. ޗައިނާއަކީ ކޮވިޑުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ މި ލިސްޓުގެ އެއްވަނައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް