ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 14:29
ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޓަނަލެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޓަނަލެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ރޮއިޓާރސް
ދެކުނު ކޮރެޔާގައި ފެންބޮޑުވުން
ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޓަނަލެއްގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައްބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
 
އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފައިވާ ހިސާބުތަކުގައި ގޭއްގޭގެ ފުރާޅުތަކާ ހަމަޔަށް ފެންގަނޑު އަރާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނޭ

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޗޮންގޖޫ ސިޓީގެ ބިމުއަޑީގެ ޓަނަލެއްގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ކާރުތަކަކާއި ބަހެއް އެތަނުގައި ބަންދުވެ، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

ފެންބޮޑުވިލެއް އަވަސްކަމުން ކާރުތަކާއި ބަހަކަށްވެސް އެތަނުން ނުކުމެވޭގޮތް ނުވީއެވެ. މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ މަރުވެފައިވާ ނުވަމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައެވެ.

ޗޮންގޖޫގެ ޓަނަލުގައި ފެންބޮޑުވާން ދިމާވީ ވެހުނު ބޯވާރޭގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ޓަނަލްތެރެއަށް ދެމިގަންނަ ގޮތް ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 685 މީޓަރުގެ ދިގު ޓަނަލްގެ އެތެރޭގައި ބަންދު ވެފައިތިބީ ކިތައް މީހުންކަން ސާފުނުވާ ކަމަށް ވެއެވެ. 15 ވަރަކަށް ވެހިކަލް އަދިވެސް ވަނީ އެތަނުގައި ބަންދުވެފައެވެ. މަރުވި ގިނަ މީހުން ފެނިފައިވަނީ އެތަނުގައިވާ ބަހުގެ ތެރޭން ކަމަށް ވެއެވެ. 9 މީހުން ވަނީ ބަހުގެތެރޭން ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށްވެސް މިދުވަސްކޮޅު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ، ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންގޮސް އަދި ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި އެކި ހާދިސާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 35 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. އަދި އިތުރު ދިހަ މީހުންނަށް ވީނުވީ ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. ގިނައިން މީހުން މަރުވެފައިވަނީ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ފަރުބަދަމަތީގެ ހިސާބުތަކުންނެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާއަށް މޫސުން ގޯސްވެ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 300 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭވެހިފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފައިވާ ފަރުބަދަމަތީގެ ހިސާބުތަކުގައި ގޭއްގޭގެ ފުރާޅުތަކާ ހަމަޔަށް ފެންގަނޑު އަރާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ހިސާބުތަކުން 6400އެއްހާ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް