ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 08:02
ރައީސް ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ރައީސް ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ދަަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 
ނަޝީދާއެކު އިތުރު ބޭފުޅުންތަކެއް އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވި

"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެ ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިންނެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުނެއެވެ.

ނަޝީދު ޑިމޮކްރެޓްސަށް ސޮއިކުރެއްވީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހުގައެވެ. އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީގައި ހުންނެވުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާތީ އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން، އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ބައިވެރިން އުފެއްދި ޕާޓީއެކެވެ. މި ޕާޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އިތުރުން ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު (އިބޫ) ވެސް ވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް