ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 14:34
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން
އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި، ވިދާޅުވީ އެ ޗެޕްޓަރ ނިމުނީ ކަމަށް
 
ގާތްކޮށް އުޅުނު ސިޔާސީ ބަޔަކު ފަހަތުން ވަޅި ޖެހީކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި
 
އަލީ ވަހީދަށް ކުރާ ދައުވާތައް ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި
 
އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ 3 އަހަރު ދުވަހު އިނގެރޭސިވިލާތުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

3 އަހަރު ދުވަހު އިނގެރޭސިވިލާތުގައި އުޅުމަށްފަހު އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުން ނޫސްވެރިންނާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި ވީ ދުވަސްތަކުގައި ހިތްވަރު ހޯއްދެވީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ ޗެޕްޓަރ އެ ނިމުނީ ކަމަށެވެ. އަދި ގާތްކޮށް އުޅުނު ސިޔާސީ ބަޔަކު ފަހަތުން ވަޅި ޖެހީކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް