ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:06
އއ މާޅޮސް އަސަރީގޭ މުޙައްމަދު ނާޒިމް
އއ މާޅޮސް އަސަރީގޭ މުޙައްމަދު ނާޒިމް
އަވަސް
މެއި 6 ޙަމަލާ
ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކޮށްގެން ނާޒިމަށް ކުރި ދައުވާ: ގާޒީ ބަދަލުވިކަން ދެފަރާތަށް އަންގައިފި
 
ގާޒީ އާމިނަތު އަޒްލިފާ ވަނީ ގާޒީ ބަދަލުވެފައިވާކަން އަންގަވައި، މައްސަަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފު ކުރައްވާފައި
 
މި މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ ޙަސަން ސައީދު

6 މޭ 2021 ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގުތަކަށްފަހު، ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ އއ މާޅޮސް، އަސަރީގެ މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާފަދަ ލިއުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

މި މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ ޙަސަން ސައީދެވެ.

އެހެންނަަމަވެސް، ގާޒީ ޙަސަން ސައީދު ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާތީ މިހާރު މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ އެ ކޯޓުގެ އެހެން ގާޒީއެކެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި މިހާރު މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އާމިނަތު އަޒްލިފާ ވަނީ ގާޒީ ބަދަލުވެފައިވާކަން އަންގަވައި، މައްސަަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ނާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 20 މެއި 2021 ގައި ހުޅުމާލޭގައި އޭރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުންނެވެ. އެތަން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ފޯނަކާއި ޕެންޑްރައިވެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އެއީ ނާޒިމްގެ ތަކެތިކަމަށް އެވަގުތު އޭނާ ބުނެފައިވާކަން ހެކިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ހެކިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ފޯނު ހޯދީ އޭނާ ހުރި ކޮޓަރީގެ އެނދެއް މަތިންނެވެ. އަދި ޕެންޑްރައިވް ހޯދާފައިވަނީ އެ ކޮޓަރި ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އަލަމާރި ތެރެއިން ނެގި ދަބަހެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް