ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 06:36
އާދިލް
އާދިލް
ޕާކިސްތާނާއި ސޫރިޔާ އަދި މިޞްރުން ދަތުރު ކުރަމުން
ބޯޓު ފެތުނު ހާދިޘާގައި ގެއްލުނު ކޮއްކޮގެ ހިލަމަކަށް ބޭބެއަކު ކުރަމުންދާ ދިގު އިންތިޒާރު
 
ޢުމުރުން 44 އަހަރުގެ އާދިލްއަކީ ޕާކިސްތާނަށް އުފަން މީހެއް
 
ބޯޓު ފެތުނު ހާދިޘާގައި 104 ފިރިހެނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްފައި ވާ އިރު، 82 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ފެނިފަ
 
އާދިލު ވަނީ ހާދިޘާއިން ސަލާމަތް ވި މީހުން ގެންދިޔަ ކޭމްޕަށް ގޮސް، މަތުލޫބުގެ ޚަބަރެއް ވޭތޯވެސް ބަލާފަ

އުޖާލާ ދިރިއުޅުމުގެ ފޮނި ޢުއްމީދުގަ އިންތިހާ ދަތި ޙާލުގައި ދަތުރަށް ފުރި ހިޖުރަވެރިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ގްރީސްގެ ރަށްބޭރަށް މިދިޔަ މަހު ބޯޓު ފެތުނު ފަހުން އާދިލު ޙުސައިން، އެތެންސްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގެ ދޮރޯށި ހުޅުވާލައިގެން އެ އިންނަނީ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ހަށިގަނޑު ފެންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ބޯޓު ފެތުނު ފަހުން، ކޮއްކޮ މަތުލޫބުގެ ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ. ވީ ތަނެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

ޢުމުރުން 43 އަހަރުގެ މަތުލޫބަކީ ޕާކިސްތާނާއި ސޫރިޔާ އަދި މިޞްރުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ހިޖުރަވެރިންގެ ތެރެއިން މަރުވި ކަމަށް ނިންމާފައި ވާ އެތައް ސަތޭކަ މީހުންނެއްގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގޮވައިގެން ލީބިޔާއިން ފުރައިގެން އިޓަލީވިލާތަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ އާދައިގެ މަސްބޯޓު، ގްރީސްގެ ރަށް ބޭރަށް ފެތުނީ ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޢުމުރުން 44 އަހަރުގެ އާދިލްއަކީ ޕާކިސްތާނަށް އުފަން މީހެކެވެ. އެތެންސްގައި އޭނާ ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުރި ގޭ ތެރޭގައި އިނދެ، އާދިލް ދިޔައީ މަތުލޫބުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކަމުންނެވެ. ކަރުނަ ހިލިފައި ހުރެ އާދިލް ދިޔައީ އެ ޢާއިލާގެ ހިތުގައި އަޅާ ވޭން، މީޑިއާއާ ހިއްސާ ކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ބޯޓު ފެތުނު ހާދިޘާގައި 104 ފިރިހެނެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްފައި ވާ އިރު، 82 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ފެނިފައެވެ. ހާދިޘާއިން ސަލާމަތް ވީ މީހުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، 750 އެއްހާ މީހުން އެ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޢާއިލާތަކުން ދަނީ ކަނޑުގެ އެންމެ އަޑިއަށް ފެތިފައި ވާ ބޯޓުގެ ބައިތައް އެއްގަމަށް ނަގާ، ހަށިގަނޑުތައް ހޯދާ ދިނުމަށް، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަމުންނެވެ. ޢާއިލާތަކުން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ބޯޓުގެ އަޑީ ބައިތަކުގެ ދަށުވެފައި އެތައް ބަޔަކު ވާނެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ގްރީސްގެ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވަނީ، ބޯޓުގެ ބައިތައް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނި ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނީ ބޯޓުގެ ބައިތައް އޮތް ހިސާބުގެ ފުން ކަމެވެ. ބޯޓު ފެތި، އަޑިއަށް ގޮސްފައި ވަނީ 5000 މީޓަރު ފުން ތަނަކަށް ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އާދިލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އޭނާގެ ކޮއްކޮއަކީ އިތުރު އެތައް ބަޔަކާއެކު ބޯޓުގެ އެންމެ އަޑީ ޑެކުގައި ފިތި ބާރުވެގެން އިން އެކަކެވެ. އެއީ ބޯޓުގެ މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމު ނުވަތަ ފުރިޖު ކަމަށްވެއެވެ. އެތަނުގައި މަތުލޫބު އިންދާ މީހަކަށް ފެނިފައި ވާ ކަމަށް، ހާދިޘާއިން ސަލާމަތްވީ މީހަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާދިލު ވަނީ ހާދިޘާއިން ސަލާމަތް ވި މީހުން ގެންދިޔަ ކޭމްޕަށް ގޮސް، މަތުލޫބުގެ ޚަބަރެއް ވޭތޯވެސް ބަލާފައެވެ.

ޚުދު އާދިލަކީވެސް އުޖާލާ ދިރިއުޅުމެއްގެ ޢުއްމީދުގައި ނުރައްކާ ދަތުރުކޮށް، ގްރީސްއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރި މީހެކެވެ. ތުރުކީވިލާތު މަގުން ކުރި ނާމާން ދަތުރަށް ފަހު، 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާދިލް ގްރީސްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ބަގީޗާ ބަލަހައްޓާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އާދިލްއާއި މަތުލޫބުގެ ދެބެންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރީސްއަށް ހިޖުރަ ކުރި މީހަކީވެސް މަތުލޫބެވެ. އެއީ 2005 ވަނަ އަހަރެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށެވެ. އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތިއެވެ. އޭނާ ޕާކިސްތާނަށް އެނބުރި ދިޔައީ މީގެ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި އުފުލަން ޖެހުނު ތަކުލީފުތަކާއެކު އަނެއްކާވެސް ޤައުމު ދޫކޮށްދާން އޭނާ ނިންމިއެވެ. ދަތުރުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދީ އިޓަލީވިލާތެވެ. ދަތުރަށް ބޭނުންވާ 7000 ޑޮލަރު ހޯދީ އެކުވެރިންގެ އަތުން ލޯނަށެވެ.

އުފަން ވަޒަނުގައި ކާނޭބޯނެ ފަދައެއް ނެތި، ވަޒީފާއެއް ނުލިބި ހުންނަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ހިޖުރަ ނުކުރުމަށް އާދިލް ދަނީ އޭނާގެ ޢާއިލާ މެންބަރުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަމުންނެވެ.

ގްރީސްގެ ރަށްބޭރަށް ބޯޓު ފެތުނު ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެކި ޢާއިލާތަކުން ވަނީ 350 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައެވެ. މިހާތަނަށް ފެނުނު 82 ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން، ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ވަނީ އެންމެ 20 މީހެއްގެ ކަމަށް ހާދިޘާގައި ތަޙުޤީޤުގައި އުޅޭ މީހަކު ވަނީ މީޑިއާގައި ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް، ރޮއިޓަރޒްއަށް ކިޔައި ދީފައެވެ. ގްރީސްގެ ޤާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން، އެފަދަ މަޢުލުމާތު ހާމަ ކުރުމަކީ މަނާ ކުރުމެކެވެ. 

މަރުވި މީހުންނަކީ ކޮންކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ގްރީސް ސަރުކާރުގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. މިހާތަނަށް ފެނުނު ހަށިގަނޑުތައް ބަހައްޓާފައި ވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ފުރިޖުތަކެއްގައެވެ. އެއީ ލިބިފައި ވާ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލްތަކާ ދިމާ ވަންދެކަށެވެ.

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަސްބޯޓު ފެތެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ ތަޙުޤީޤުތައް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ހާދިޘާއިން ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާ، ފެތުނީ ގްރީސްގެ ކޯސްޓު ގާޑުން އެ މަސްބޯޓު ކަފު ޖަހައިގެން ގެންދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް ވާހަކަތަކަށް ގްރީސްއިން ކުރަނީ އިންކާރެވެ.

ހާދިޘާ ހިނގިތާ މަހެއް ފުރެން ގާތްވެފައި ވާ އިރު، ގެއްލިފައި ވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރު ކުރާ އާންމު އުޅަނދު ފަހަރުތަކުންނެވެ. އެއީވެސް ގްރީސްގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެދިފައި ވާ ބޯޓުތަކުންނެވެ.

މަސް ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކީލުން ވަނީ، ބޯޓުގެ ބައިތައް އެއްގަމަށް ނެގުމަކީ ހާދިޘާގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާ މެންބަރުންގެ ޙައްޤަށްޓަކާ، އަދާ ކޮށްދިނުން ލާޒިމުވާ އަސާސީ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ގްރީސްގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
14%
67%
10%
0%
0%
ކޮމެންޓް