ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 23:56
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާ ގައި ޝާހިދު
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާ ގައި ޝާހިދު
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ޞާލިހު އަށް ޝާހިދުގެ ތައުރީފް
ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮޑި ފުރާލައިގެން ބަނދަރު ކުރައްވާ މޮޅު ކެޔޮޅެއްކަން މިދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހު ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައިވޭ - ޝާހިދު
 
ރައީސްގެ ފަހަތުގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކޯލިޝަން އޮތީ އެ ސަބަބާއި ހުރެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް އިވެނީ މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި، މުޅި ރާއްޖެއިން ފެންނަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ކަމަށާއި އެއީ މިއަދު ދިވެހިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮޑި ފުރާލައިގެން ބަނދަރު ކުރައްވާ މޮޅު ކެޔޮޅެއްކަން މިދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހު ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކެޔޮޅު ކަމެއް ވެސް ކުރެއްވޭނެ ފަދަ ޤާބިލް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެ ކޯލިޝަނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަޙުރެއް ކަމަށެވެ. ޝާހިދުގެ ވާހަކައިގައި އޭނާ އެންމެ ފަހުން އެ ރަށުގައި ވާހަކަދެއްކެވި އިރު ހިބަރު ވަދެއް ދޫކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ހިބަރު ވަދުގައި ބޭފުޅަކު ޖެހުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއްވައެވެ. އަދި ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ނަން ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެއް ނުވެއެވެ. މިއަދުގެ ރައީސަކީ އެފަދައިން ދޫކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ވަދެއް ދޫކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ކުޅަދާނަކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް މަޖާޒީ ގޮތަަކަށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ކުޅަދާނަ ކައްޕި އެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސްގެ ފަހަތުގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކޯލިޝަން އޮތީ އެ ސަބަބާއި ހުރެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނީ އަމާން، އުފާވެރި ރާއްޖެ އެއް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް އިވެނީ މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، މުޅި ރާއްޖެއިން ފެންނަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ކަމަށާއި އެއީ މިއަދު ދިވެހިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް