ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 14:54
އާޔާ ރަޝީދު
އާޔާ ރަޝީދު
ރައީސް އޮފީސް
އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އާޔާ އުއްމީދާއެކު، ޖާގަ ހޯދީ ތާރީޚުން
 
މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ހަމައެކަނި އަންހެން އެތްލީޓަކީ އާޔާ

އޭޝިއަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ހަމައެކަނި އަންހެން އެތްލީޓްގެ ގޮތުގައި މަރިޔަމް ރާހިލް ނަސީމް (އާޔާ) އުއްމީދާއެކު ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އާޔާ ވެފައިވަނީ ސާފިންގ ފެޑެރޭޝަނަކުން ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ އަންހެން ރާޅާއެޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ތުލުސްދޫގައި ހުރެ ރާއްޖެޓީވީއާ ވާހަކަދައްކަމުން އާޔާ ބުނީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާތީ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް ލިބޭކަމަށެވެ. ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވާދަކުރާ މުބާރާތުން ވަނަތަކެއް ހޯދަން ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުންނަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް އޮތްކަން އާޔާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަމަ ވޯލްޑްކްލާސް ރާޅު މިހުންނަނީ މިތާނގައި. ބޭރުން މީހުން އައިސްގެން މުބާރާތް ބާއްވާތާވެސް ވަރަށްގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ. އެކަމަކު މިކަހަލަ މުބާރާތެއް މިހާބޮޑު މުބާރާތެއް, މިހާ ބައިވަރު ގައުމުތައް ބައިވެރިވާ މުބާރާތެއް އަދި އަލަށް މިފެންނަނީ. ވަރަށް އުފާވޭ މީގަ ބައިވެރިވެވޭތީވެސް, ދިވެހި ގިނަ އެތްލީޓުން ބައިވެރިވާތީވެސް.
މަރިޔަމް ރާހިލް ނަސީމް (އާޔާ)/ ރާޅާ އެޅުންތެރިއެއް

އާޔާ ބުނީ ތުލުސްދޫގެ ރާޅަކީ އުނދަގޫ ރާޅުތަކެއް ކަމަށާއި އެއުނދަގޫ ރާޅުގައި އެޅޭނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ރާޅާއެޅުންތެރިންނަށް އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. ދިވެހި ޓީމަށް ޚާއްޞަކޮށް ފިރިހެން ޓީމާއި ނޫނިއަރ ޓީމަށް އާޔާގެ ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ދެޓީމުންވެސް މެޑަލް ގެންނާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮތް ސޭންޑް ސެރަމަނީގައި ރާއްޖޭގެ ސޭންޑް ޕޮއުރާ އަކީވެސް އާޔާއެވެ.

އާޔާއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ރާޅާއެޅުންތެރިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް