ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 13:09
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާ
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި ހިޔާނަތް
ބަލި ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން މަހެއް ވަންދެން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވާން އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ކްރިކް ވަނީ ކޯޓަށް އަންގާފައި
 
މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން
 
މިއީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މިފަހުން ކެންސަލްވި 5 ވަނަ ފަހަރު

ރ ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް, ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، ކްރިކް ރިޒާގެ އިތުރުން 2 ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން އަނެއްކާވެސް ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައި އޮތީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރީ ކްރިކް ރިޒާ ބަލިވެ އުޅޭކަމަށް ބުނެ މެޑިކަލް ހުށައަޅާފައިވާތީކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިއީ މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މިފަހުން ކެންސަލްވި 5 ވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކްރިކް ރިޒާ ވަނީ ބަލި ޙާލަތު ހުރި ގޮތުން އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާން އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް 1 މަހުގެ މެޑިކަލް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
20%
20%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް