ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 07:49
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
އޭޝިއަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު އެސޯސިއޭޝަނާއި ތުލުސްދޫއަށް
 
މުބާރާތާއެކު ތުލުސްދޫ ޕްރޮމޯޓްވެގެން ދާނެ

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު އޭޝިއަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތުލުސްދޫގައި ފެށުމުން އެސޯސިއޭޝަނާއި ތުލުސްދޫއަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ތައުރީފު ރައްދުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ފައްޓަވައިދެއްވި އޭޝިއާގެ ބޮޑު މުބާރާތާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ އަބަދުވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން ދިޔުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވި ބޮޅެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބަދުވެސް ވިސްނުން އެއީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން, މިދަނީ އޭގެ ވަރަށްބޮޑު މުބާރާތެއް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ގައުމީ ކޯޗާއެކީގައި މިކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސާފަރުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާނެކަމަށް.
އަހުމަދު މަހުލޫފް/ ޔޫތު މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން މިއީ މާލެއިން ބޭރުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ދެއްވާ އިސްކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް އެޅުނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެކުރިން ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތް މާފުށީގައި އަދި ޗެސް މުބާރާތް އުކުޅަހުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އޭޝިއަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތުލުސްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދަން އޭޝިއަން ފެޑެރޭޝަނާއި, ރާއްޖޭގެ ފެޑެރޭޝަން އަދި ތުލުސްދޫ ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން މިނިސްޓަރު ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ތުލުސްދޫ ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުބާރާތާއެކު ތުލުސްދޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓް ވެގެންދާނެކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް