ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 07:58
ސާފަރ އަހުމަދު އާގިލް (އައްމަޑޭ)
ސާފަރ އަހުމަދު އާގިލް (އައްމަޑޭ)
އޭޝިއަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އެންމެބޮޑު އުފަލެއް އައްމަޑޭއަށް
 
މުބާރާތް ބާއްވަނީ އައްމަޑޭގެ ރަށް ތުލުސްދޫގައި

އޭޝިއަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕާއެކު އެންމެ ބޮޑު އުފަލެއް ލިބުނު އެތުލީޓަކަށް އަހުމަދު އާގިލް (އައްމަޑޭ) ވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ސާފަރު އައްމަޑޭއަށް ބޮޑު އުފަލެއް އިހުސާސްކުރެވެނީ އޭނާގެ އުފަން ރަށުގައި މުބާރާތް ބާއްވާތީއެވެ. އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ފެށީ އޭނާގެ އުފަން ރަށް ތުލުސްދޫގައެވެ. މި ޖުލައި މަހުގެ 17 ގެ ނިޔަލަށް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ތުލުސްދޫގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު މުބާރާތް ލޯންޗް ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ވެސް އައްމަޑޭ ފެނުނީ އެހެން އެތުލީޓުންނަށްވުރެ ވެސް މާބޮޑު އުފަލެއް އިހުސާސްކުރެވި، އާއިލާއާއެކު އުޅުނުތަނެވެ. ތުލުސްދޫގައިހުރެ ރާއްޖެ ޓީވީއާ ވާހަކަދައްކަމުން އައްމަޑޭ ބުނީ އަމިއްލަ ރަށުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

އެއީ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް, މިވަރުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވާތީ. ބޭނުންވަނީ ރާޅު ހުއްޓާ މުބާރާތް ބާއްވަން, އިރާދަކުރެއްވިޔާ އެދުވަސް މިއޮތީ ފެނިފައި.
އަހުމަދު އާގިލް (އައްމަޑޭ)

އައްމަޑޭ ބުނީ ރާއްޖޭގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ ދިވެހި ސާފަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިވަރު ބޮޑު އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތެއް ނުބާއްވައިގެން އިންތިޒާރުކުރާތާ ވެސް ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ ކަމަށާއި, މިވަރުގެ މުބާރާތެއް ތުލުސްދޫގައި ބާއްވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެފައި ހުރިކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އުއްމީދަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރާޅާއެޅުން ފެނުން ކަމަށެވެ.

އައްމަޑޭއަކީ 2019 ވަނަ ޗައިނާގައި އޮތް އޭޝިޔަން ސާފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރި އެތުލީޓެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް