ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 07:02
ތ. ބުރުނީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ތ. ބުރުނީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ބުރުނީ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ބުރުނީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެލް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓާ

ތ. ބުރުނީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެލް.އެމް.އޭ އިންވެސްޓްމަންޓާއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 4,587,173.31ރ (ހަތަރު މިލިއަން ފަސްލައްކަ އައްޑިހަ ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިންރުފިޔާ، އެއްތިރީސް ލާރި)ގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 150 (ސަތޭކަ ފަންސާސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް, ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ބިނާކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް