ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 14:24
މުސްލިމުން ބޯ ވާރޭގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
މުސްލިމުން ބޯ ވާރޭގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
މީހަކު ނިޔާވުން
ހައްޖަށް ދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ނިޔާވީ ހއ.ކެލާ މީހެއް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުން ދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޢިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާ ހއ.ކެލާ، ސީސާންގެ، ޢަލީ ގާސިމް (81) މަދީނާގެ ހޮޓަލުގައި މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއީ މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނިކޮށް ނިޔާވި ހަތަރު ވަނަ ދިވެއްސެވެ.

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނިކޮށް ތިން ހައްޖާޖީން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެއީ ނ. ހޮޅުދޫ، އުދަރެސް، ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ރ. މާކުރަތު، މަލަ، މުހައްމަދު ނަސީމާއި ދ. މާއެނބޫދޫ، ފިޔާތޮށިގެ، ޢަލީ ޙަސަނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
20%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް