ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 17:22
ޙައްޖާޖީންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އައުން
ޙައްޖާޖީންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އައުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޙައްޖު 1444
ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
 
ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 7، 10 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހު
 
ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައި

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ރާއްޖެއިން ދިޔަ ހައްޖާޖީންގެ ދެ ގްރޫޕެއް ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ އަލް މަނާސިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދިޔަ ޙައްޖުވެރިން ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދިޔަ ޙައްޖުވެރިން ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހައްޖުވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާފައިވާއިރު، މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވި އަމީރުލްހައްޖު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީވަނީ ނިމުނު ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އެނބުރި ވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 7، 10 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 13:50 ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހައްޖުވެރިން އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިއާއެކު އޮމާންކަމާއެކު ޓްރެފިކް ފޮލޯ ކުރިއަށްދާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ފުލުހުން އެއާޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުން ހިދުމަތް ހޯދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންގެ އިރުޝާދު ތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެއީ ހއ.ކެލާ، ސީސާންގެ، ޢަލީ ގާސިމް އާއި ނ. ހޮޅުދޫ، އުދަރެސް، ގާސިމް އިބްރާހީމް އާއި ރ. މާކުރަތު، މަލަ، މުހައްމަދު ނަސީމާއި ދ. މާއެނބޫދޫ، ފިޔާތޮށިގެ، ޢަލީ ޙަސަނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް