ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 09:16
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިއުން
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިއުން
އަދީބުގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވުން
އަދީބުގެ ހާލުކޮޅު މިހާރު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު
 
އަދީބު މިހާރު ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައި
 
މިހާރު އަދީބު އޮންނެވީ އީއާރުގައެއް ނޫން
 
ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އަދީބަށް އީއާރުގައި ފަރުވާދޭން ވަނީ ފަށާފައި

ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ހާލުކޮޅު މިހާރު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދީބު ހޭފުޅު ނެތިގެން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަރޖެންސީ ރޫމްގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އަޝްރަފު ވިދާޅުވީ އިތުރަށް ބައެއް ޓެސްޓުތައް ހެއްދުމަށް އަދީބު އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު އޮންނެވީ އިމަރޖެންސީ ރޫމްގައި ނޫން ކަމަށާއި، ހާލުކޮޅު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް އަޝްރަފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވެ، 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ އަދީބު ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައެވެ. އަދީބު ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނެވީ ފުއްޕާމެއާ ގުޅުންހުރި، ނޭވާލުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް