ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:13
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އެސްސީއޯ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވަނީ
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އެސްސީއޯ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިޔާގެ އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުން
ރަޝިޔާގެ އެތެރޭގައި ހަމަޖެހުން އޮތްކަމުގެ ޔަގީންކަން ޕުޓިން ދެއްވައިފި
 
ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން މިއިން ދުވަހަކު އެއްބައިނުވާ މިންވަރަށް އެއްބައިވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ރަޝިޔާގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ގްރޫޕްކަމަށްވާ ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ހިންގި އަސްކަރީ ނާކާމިޔާބު ހަރަކާތާއެކުވެސް ރަޝިޔާގެ އެތެރޭގައި ހަމަޖެހުން އޮތްކަމުގެ ޔަގީންކަން އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ދެއްވައިފިއެވެ.

ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްސީއޯ)ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވަނީ އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރަޝިޔާގެ އެތެރޭގައި ހަމަޖެހުން އޮތްކަަމަށާއި ރަޝިޔާގެ ރައްޔިތުން މިއިން ދުވަހަކު އެއްބައިނުވާ މިންވަރަށް އެއްބައިވެފައިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫރޭސިއަންގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ އާއި އިންޑިޔާ ހިމެނޭއިރު މި ގްރޫޕުން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ސަލާމަތާއި، ދިފާއީ ކަންކަމާއި އިގްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވީ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު ހަތިޔާރާއެކު ތެދުވުމުން ރަޝިޔާގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުން ވަނީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަށްނެރިފައި ކަމަށެވެ. ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ގާނޫނީ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޕުޓިން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް އެސްސީއޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުން ތާއީދުކުރިކަމަށްޓަކައި އެގައުމުތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޕުޓިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހުޅަނގުގެ ޕްރެޝަރާއި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާ ތެދުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެސްސީއޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކާއެކު އިގްތިޞާދީ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް