ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 05:30
"ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
"ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ޑިމޮކްރެޓްސް
ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ
"ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ، ނަމާއި ކުލަ އާއި ލޯގޯ ފާސްކޮށްފި
 
ޑިމޮކްރެެޓުންގެ ކުލަތަކުގެ ގޮތުގައި ތިން ކުލައެއް ފާސްކުރި
 
ޑިމޮކްރެޓުންގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރީ 'އެސްޓްރިކް'

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ޖަލްސާ ބާއްވާ ޕާޓީގެ ނަމާއި ކުލަ އާއި ލޯގޯ ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ޖަލްސާއެކެވެ. ޕާޓީ އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާގައި 300 މެމްބަރުން ތިބެންޖެހޭއިރު ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި 400ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވިކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެއެވެ.

ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ފުރިހަމަ ނަން 'ދަ ޑިމޮކްރެެޓްސް'ގެ އިތުރުން ރަމްޒީ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި 'ޑިމޮކްރެޓްސް' ކިޔުމަށް ފާސްކުރިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓުންގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރީ 'އެސްޓްރިކް' އެކެވެ. ޕާޓީގެ މުއައްސިސް ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ލޯގޯ އިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދިވެހި ރުކާއި މުރަކަ އެވެ.

Advertisement

ޑިމޮކްރެެޓުންގެ ކުލަތަކުގެ ގޮތުގައި ތިން ކުލައެއް ފާސްކުރިއެވެ. އެއީ މަޑު ނޫ (ބޭބީ ބްލޫ) އާއި ހުދު އަދި ކަޅުކުލަ އެވެ. މީގެއިތުރުން، ޕާޓީ ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ޑިމޮކްރެޓުންގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަނަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ ހަސަން ލަތީފެވެ.

ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ނަޝީދު އަދި ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއިކުރައްވާފައި ނުވިނަމަވެސް ނަޝީދާއި ގާތް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސް އާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި ޚިޔާލުތަފާތުވި ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު އެޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރާނެކަމަށެވެ.

ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް އާއި އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް އާއި އެމްއާރުއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ނާދިރާ ހަސަން އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާޒު ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް