ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 17:39
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސްގެ އިނާމު ދިނުން
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސްގެ އިނާމު ދިނުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް: ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޒަޔާން ހޯދައިފި
 
2017 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް ކާމިޔާބުކުރީ ޒަޔާން

ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުސައިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ ހޯދައިފިއެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޒަޔާން ހޯދީ ފައިނަލުގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިބާލް އަހުމަދު ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައިވެސް ވާދަކުރީ މި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ނިބާލް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލް މެޗު ސީދާ ދެ ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއަހަރުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ސެޓުތައް ޒަޔާން ގެންދިޔައީ 21-13 އަދި 21-16 ނެވެ. ތިންވަނަ ހޯދީ މުޙައްމަދު އަޖްފާން އަދި ތާއިފެވެ..

ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އަލީ މުއާޒް އެވެ. މުއާޒް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި އަހުމަދު އިމާންއާ ވާދަކޮށް ސީދާ ދެ ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް މުއާޒް ކާމިޔާބުކުރީ 9-21 އަދި 13-21 ނެވެ. އިމާން ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ސެމީގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އިޔާން އަބްދުލް އަލީމް 2-1 ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މުއާޒް ވަނީ ސެމީގައި ހުސައިން ރިފާއު، ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ތިންވަނަ ލިބުނީ އިޔާން އަދި ރިފާއުއަށެވެ.

މިއަހަރު ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް އެވޯޑުގައި އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ނިބާލްއެވެ. ގަދަ ތިނެއްގައި އިތުރަށް ހިމެނިފައިވަނީ ޒަޔާނާއި އަޖްފާނެވެ. ޒަޔާނަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެވެސް ގައުމީ ޗެމްޕިއަނެވެ.

މިއީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ 49 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް