ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 19:11
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީއާއި މިސްރުގެ ގުޅުން
ތުރުކީއާއި މިސްރުގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުކުރުމަށް ދެ ގައުމުގައި ސަފީރުން ބައިތިއްބަނީ
 
ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވީ 2013 ވަނަ އަހަރު
 
ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވާންފެށީ 2021 ވަނަ އަހަރު

މިސްރާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން, ދެ ގައުމުގައި އަލުން ސަފީރުން ބައިތިއްބުމަށް ސަފީރުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވީ 2013 ވަނަ އަހަރު، އޭރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްގެ މުހައްމަދު މޫރުސީގެ ވެރިކަން އޭރު އާރމީ ޗީފަކަށް ހުންނެވި އަބްދުލް ފައްތާހު އައްސީސީ އިސްވެ ހުންނަވައި ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މޫރުސީއަކީ ތުރުކީއާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑަށް އެހީވެދޭކަމަށް ބުނެ މިސްރުން އޭރު ވަނީ މިސްރުގައި ހުންނެވި ތުރުކީގެ ސަފީރު ގައުމުން ބޭރުކޮށްފައެވެ. އޭގެފަހުން ދެގައުމުން ސަފީރުން ބައިތިއްބާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި މިސްރުގެ ރައީސާއި ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ ދެގައުމުގެ ގުޅުން އަލުން ގާއިމުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ. ދެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިސްރުން ތުރުކީއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް އަމްރް އަލްހައްމާމީ، އަދި ތުރުކީން މިސްރަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް ސާލިހު މުތުލޫ އައްޔަނުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރުއްސުރެ ދެގައުމުގެ ގުޅުން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އެނޫން ދާއިރާތަކުންވެސް ކުރިއަރައި ދާނެކަމަށާއި, މިއީ ދެ ގައުމުގެ ރައީސުންނާއި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިވާން ފެށީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެފަހުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުވާން ފަށާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ދޯހާގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެގައުމުގެ ރައީސުން ސަލާންގަލާން ކުރެއްވި ހިސާބުންނެވެ.

އޭގެފަހުން ތުރުކީއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާ ގުޅިގެންވެސް މިސްރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ތުރުކީއަށް ވަޑައިގެން، މިސްރުން ތުރުކީއާއެކު އޮތްކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ ޖެހިގެން އައި މަހު މިސްރަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް