ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 10:25
ޖަނަވާރުތަކުގައި ކޮސްމެޓިކްސް ޓެސްޓްކުރުން
ޖަނަވާރުތަކުގައި ކޮސްމެޓިކްސް ޓެސްޓްކުރުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކޮސްމެޓިކްސް ޓެސްޓްކުރުން
ކެނެޑާގައި ޖަނަވާރުތަކުގައި ކޮސްމެޓިކްސް ޓެސްޓްކުރުން މަނާކޮށްފި
 
ނިންމުމާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވޭ

ކެނެޑާގައި ޖަނަވާރުތަކުގައި ކޮސްމެޓިކްސް ޓެސްޓްކުރުން މަނާކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ޤައުމުން ވަނީ މި ނިންމުމާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާ، އެއީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ކެނެޑާ ސަރުކާރުން މި ނިންމުން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ. ބިލް ސީ-47 ގައި ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ޖަނަވާރުތަކުގައި ކޮސްމެޓިކް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޓެސްޓްކުރުމާއި ޖަނަވާރު ޓެސްޓްކުރުމުގެ ޑޭޓާއަށް ބަރޯސާވެގެން އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން ވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޫސްބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ޖަނަވާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކްސް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ "ކެނެޑާގައި މަދުން ނަމަވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއް" ކަމަށް ވެސް ނޫސްބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ޖަނަވާރުތަކުގައި ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮސްމެޓިކްސް ވިއްކުން ޖުމްލަ 44 ގައުމަކުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ސޮސައިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ 10 ސްޓޭޓެއްގައި ވަނީ މި އަމަލު މަނާކޮށްފައެވެ

ޖަނަވާރުތަކުގައި ކޮސްމެޓިކް ޓެސްޓް ކުރުން މަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ބައެއް ގައުމުގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ ހިމެނެއެވެ.

ހެލްތު ކެނެޑާއިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކޮސްމެޓިކްގެ ދުނިޔެއިން ބޭރުގައި މިފަދަ ޓެސްޓްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށެވެ.

ކެނެޑާއިން ބުނީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވިޔަސް ނަފްސާނީ ގޮތުން ވިޔަސް ތަދެއް ނުވަތަ ތަކުލީފެއް ޖަނަވާރުތަކަށް ނުދީ ހަދާ ޓެސްޓެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާ ނުވެ ކޮސްމެޓިކްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ ނަމަ ކޮސްމެޓިކްގެ ވިޔަފާރި އެއީ ކުރަން އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫންކަމުގައެވެ.

ކޮސްމެޓިކް ޓެސްޓިންގައި ކުރިއްސުރެފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމުގެތެރޭގައި ކެމިކަލް ޓެސްޓިންގ، ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ދޫކުރެވޭ ސްޕްރޭތައް ޓެސްޓް ކުރުން ނުވަތަ ކެމިކަލްތައް ހަންގަނޑުގައި ނުވަތަ ލޮލުގައި އުނގުޅައިގެން ހަދާ "ޓޮކްސިސިޓީ ޓެސްޓް" ތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް