ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 13:27
ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދު
ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދު
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސަސް
ބިންހެލުން
މެލޭޝިއާ ކައިރިއަށް ބިންހެލުމެއް، ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ
 
ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން 6.0 މެގްނިޓިއުޑަށް އަރާ

ދެކުނު އިންޑިއާ ކަނޑުން މެލޭޝިއާ ކައިރިއަށް ބިން ހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ބިން ހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖެއާ 1748 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުންނެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:29 އެހާއިރު ކަމަށާއި ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން 6.0 މެގްނިޓިއުޑަށް އަރާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
60%
0%
0%
0%
0%
40%
ކޮމެންޓް