ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 06:04
ޙައްޖަށް ދިޔަ ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޙައްޖަށް ދިޔަ ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖަށްދިޔަ ވަފުދުތަކާ ބައްދަލުކުރުން
ޙައްޖަށް ދިޔަ ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި ވަލީއަޙްދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާންވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި

މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމީރުލް ޙައްޖު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއީ ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަލީއަޙްދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން، މި ވަފުދުގެ އެންމެ އިސްވެެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުން އޮތީ 29 ޖޫން ގައި، މިނާގައި ހުންނަ ރަސްގެފާނުގެ ރަސްމީ ގަނޑުވަރުގައިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި ވަލީއަޙްދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާންވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި