ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 20:54
ލެބަނަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 11: ރާއްޖެ ވަނީ ކަޓާފައި
ލެބަނަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ 11: ރާއްޖެ ވަނީ ކަޓާފައި
އެފްއޭއެމް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ރާއްޖެ ކަޓައިފި، ތާރީޚީ ނާކާމިޔާބީއެއް
 
މިއީ ސެމީއަށް ނުގޮސް ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖެ ކެޓި ފަހަރު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖެ ކަޓައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ މުބާރާތުން ކެޓިކަން ޔަގީންވީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައ ބޫޓާން އަތުން ބަންގްލަދޭޝް މޮޅުވުމުންނެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު ރާއްޖެއާއި ބޫޓާން ކަޓައި، ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބުނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށެވެ. ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ހޯދީ ލެބަނަންއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަށް ތާރީޚީ ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިމިވީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ. މާލީ ގޮތުން އެފްއޭއެމާއި ކުލަބުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިވެ ދިވެހި ލީގުގެ ފެންވަރުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިއަޅާލާފައެވެ. ބައެއް ކުލަބުތައް މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅެމުންދަނީ ނަމެއްގައެވެ. އަދި އެފްއޭއެމް އޮތީ މާލީ ގޮތުންނާއި އިދާރީ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ދެރަވަރުކޮށެވެ. އެފްއޭއެމުގެ ހިންގުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށްދާއިރު، ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން މާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެއްނުވެއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ރާއްޖެ ދިޔައީ އެންމެ މެޗެއް ވެސް ނުކުޅެއެވެ.

ލެބަނަންގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ހަމްޕު ދެމިގަންނަނީ: ރާއްޖެ ކެޓި ނަމަވެސް ހަމްޕު މޮޅަށް ކުޅުނު - އެފްއޭއެމް

ރާއްޖެ ސެމީ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ކެޓިއިރު މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވީ ސާކް ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބަލިގައުމު ކަމަށްވާ ބޫޓާން އަތުން އެކަންޏެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވިއިރު މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ 20 އަހަރު ތެރޭގައި އެ ގައުމު އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި ފަހު މެޗުގައި މިއަދު ލެބަނަން އަތުން ވެސް ބަލިވީ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ލެބަނަން ވާދަކުރާނީ ގްރޫޕް އޭގެ ދެ ވަނަ ޓީމު އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު އިންޑިޔާއާ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ނުކުންނާނީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ހޯދި ކުވޭތާ ދެކޮޅަށެވެ.

ސާކް ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ދެ ގައުމަކަށް ދައުވަތުދީގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅުނު މުބާރާތުގައި ބަންގްލަދޭޝް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރި އެންމެ ފަހުގެ ފަސް މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓާފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި ބޫޓާނަށް މި މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ދަތުރުކުރެވުނީ މީގެ 15 އަހަރުކުރިން، އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް