ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 19:47
ތުރުކީގެ ރައީސް، ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް، ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން
ރޮއިޓާރސް
ސްވިޑްން ސަރުކާރުން ޤުރުއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުން
ސްވިޑްން ސަރުކާރުން ޤުރުއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން، ތުރުކީގެ ރައީސް އެކަން ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
 
ސްވިޑްންގައި މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވޭ
 
ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފާޅުގައި އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް ފުރުސަތު ދެމުންދާތީ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީގައި އިހުތިޖާޖުވެސް ކޮށްފައިވޭ

ސްވިޑްންއިން ޤުރުއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން، ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާން އެކަން ކުށްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ، ޤުރުއާން އަންދާލަން ފުރުސަތުދޭހާ ހިނދަކު ނޭޓޯގެ މިލިޓަރީ އެލަޔަންސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ސްވިޑްންއަށް ނުދޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އުރުދުޣާން ވަނީ ސްވިޑްންގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ޤުރުއާން އަންދާލުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވައި، އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއާއެކު ނޭޓޯއަށް ވަނުމަށް ސްވިޑްން އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައެވެ. މި އަމަލު ހިންގަން ހުއްދަ ދީފައި މިވަނީ މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް އެއް މުނާސަބާ ކަމުގައިވާ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް ކަމަށް ވުމުން، ސްވިޑްންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުސްލިމުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ މިފަދަ ފުރުސަތެއް ސްވިޑްންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދިނުމާ ގުޅިގެން އުރުދުޣާން ވަނީ ސްވިޑްން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ތުރުކީން އައީ ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑަށް، ވެސްޓަރން މިލިޓަރީ އެލަޔަންސާ ގުޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމާ ދެކޮޅުހަދަމުންނެވެ. އަދި ޤުރުއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިނތުމަށް ސްވިޑްންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ދިނުމުން، ތުރުކީގެ ނޭޓޯގެ މިލިޓަރީ އެލަޔަންސްއިން ސްވިޑެންއަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ތުުރުކީން ވަކާލާތުކުރާ ކުރުން ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައެވެ. ތުރުކީން ވަނީ ސްވިޑްންގެ މިއަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް، އެ އަމަލަކީ މުޑުދާރު އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ތުރުކީން ވަނީ ސްވިޑްންގައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް، މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މިދަފަ ނާތަހުޒީބު ކަންކަމަކީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

ސްވިޑްންގައި މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފާޅުގައި އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް ފުރުސަތު ދެމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީގައި އިހުތިޖާޖުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
33%
17%
0%
0%
ކޮމެންޓް