ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 17:02
ރާއްޖޭ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެބަނަން ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރާއްޖޭ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެބަނަން ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ގޫގުލް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ލެބަނަން ސެމީއަށް، ރާއްޖޭގެ އުއްމީދު ބޫޓާންގެ އަތްމައްޗަށް!
 
ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު އޮތީ ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތަކުން ބޫޓާން މޮޅުވެގެން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ލެބަނަން ދަތުރުކޮށް, ސެމީއަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ރާއްޖެއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

މި ގޮތަށް ދިމާވީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅެންޖެހޭ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު ލެބަނަން އަތުން ރާއްޖެ 1-0ން ބަލިވުމުންނެވެ. ކުރީ ދެ މެޗާ ޚިލާފަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް، ރާއްޖެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު މި މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ލެބަނަންގެ ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކެވެ. މި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ބީ ގްރޫޕުން ސެމީއަށް ދާނެ ދެވަނަ ޓީމެއް ކަށަވަރުވާނީ ބަނގްލަދޭޝްއާއި ބޫޓާން މިރޭ ކުޅޭ މެޗަށްފަހުއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު އޮތީ ވަރަށް ހަނިކޮށެވެ. ހަމައެކަނި ފުރުސަތަކީ ދެ ލަނޑަށްވުރެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ބޫޓާން މޮޅުވުމެވެ. އެނޫން ކޮންމެ ނަތީޖާއަކުން ވެސް ރާއްޖެ ކަޓާނެއެވެ. ބަނގްލަދޭޝްއާއި ރާއްޖެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ ސެމީ އަށްދާނީ ބަނގްލަދޭޝްއެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެއާއި ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވެފައިވާތީއެވެ.

ލެބަނަންއަށް ތިން މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 9 ޕޮއިންޓެވެ. ރާއްޖެއާއި ބަނގްލަދޭޝްއަށް ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ބޫޓާނަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެއެވެ. މިހެންވެ މި ތިން ގައުމު ތިން ޕޮއިންޓުން ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ ސެމީއަށް ދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ފައިދާ ގޯލާއި ހެޑް ޓު ހެޑްއަށް ބަލައިގެންނެވެ. ފައިދާ ގޯލަށް ބަލާއިރު ބަނގްލަދޭޝްއަށް، ފައިދާ އަދި ގެއްލުން ގޯލެއްވެސް ނެތެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ ގެއްލުން އެއް ގޯލާއެކުގައެވެ. ބޫޓާން ގެއްލުން ފަސް ގޯލާއެކުގައެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ދަތިގޮތަކަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ފަހަރު ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ހަމަހަމަވެ، ރާއްޖެ ސެމީއަށް ދިޔައީ ގުރު ނަގައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ސެމީއާއި ފައިނަލް ކާމިޔާބުކޮށް، ރާއްޖެ ތަށި ހޯދިއެވެ. ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ މުބާރާތުން ކަޓައިފިނަމަ އެކަން ވާނީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތާރީޚުގައި ސެމީ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ކަޓާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

ދެ ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން ބަލިކުރިނަމަވެސް، ޕްރެޝަރަށް ދިޔައީ ބަނގްލަދޭޝް އަތުން 3-1ން ބަލިވުމުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ލެބަނަން ވާދަކުރާނީ އިންޑިޔާ ނުވަތަ ކުވޭތާއެވެ. ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ކުވޭތެވެ. ދެވަނަ ހޯދީ އިންޑިޔާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް