ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2023 | ބުދަ 12:31
ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އީދާ ގުޅިގެން ގެންގުޅޭ އެކިއެކި ސަޤާފަތްތަކާ އާދަކާދަކަށް ލަވައިގެ ޅެމުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައި
ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އީދާ ގުޅިގެން ގެންގުޅޭ އެކިއެކި ސަޤާފަތްތަކާ އާދަކާދަކަށް ލަވައިގެ ޅެމުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެޓީވީ އީދުލަވަ
އީދަށް ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެޓީވީން ތައްޔާރުކުރި ލަވަ ލޯންޗުކޮށްފި
 
ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އީދާ ގުޅިގެން ގެންގުޅޭ އެކިއެކި ސަޤާފަތްތަކާ އާދަކާދަކަށް ލަވައިގެ ޅެމުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައި
 
މި ލަވައިގެ ޅެން ހަދާފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމް ހެޑް އާމިރު ސަލީމް
 
ލަވަ ރެކޯޑު ކޮށްފައިވަނީ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދަށް ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެޓީވީން ތައްޔާރުކުރި ލަވަ ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

މި ލަވަ ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައެވެ.

Advertisement

އީދަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ "އީދޭ އައީމާ" މި ލަވައިގެ ޅެން ހަދާފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމް ހެޑް އާމިރު ސަލީމެވެ.

މި ލަވަޔާ ބެހޭގޮތުން އާމިރު ބުނީ، ލަވަ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އީދާ ގުޅިގެން ގެންގުޅޭ އެކިއެކި ސަޤާފަތްތަކާ އާދަކާދަތަކަށް ކަމަށެވެ.

ލަވަ ރެކޯޑު ކޮށްފައިވަނީ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ހަބޭސްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ތޮލާގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ މި ލަވައިގެ އެޑިޓިންގ ހަދާފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ އެޑިޓަރު އާދަމް ސުފިޔާންއެވެ.

ވީޑިއޯގްރަފީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް ކެމެރާމަން މުޙައްމަދު އަނިލްއާއި، އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
60%
0%
40%
ކޮމެންޓް