ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 17:14
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ޙައްޖު 1444
ދިވެހި ދެ ޙައްޖާޖީން އައިސީޔޫގައި
 
އައިސީޔޫގައި ތިބި ދެ މީހުން އަރަފާތު ބިމަށް ގެންދިއުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
އެހެން ޙައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު
 
އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހަކަށް

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ތެރެއިން ދެ ޙައްޖާޖީއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާމެދުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދީއަރައްބިޔާގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަނިލް ވިދާޅުވީ އައިސީޔޫގައި ތިބި ނަމަވެސް އެ ދެ މީހުން އަރަފާތު ބިމަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އޮކްސިޖަން ގުޅައިގެން ވެސް ސައުދީ ސަރުކާރުން ޙައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް ގެންގޮސްދދޭ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ގެންދަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަނިލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހާލު ދެރަވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހަކަށެވެ.

Advertisement

ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ހާލު އާއްމުކޮށް ރަނގަޅު ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަނިލް ވަނީ އައިސީޔޫގައި ތިބި ދެ ޙައްޖުވެރިންގެ އިތުރުން ބާކީތިބި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންނަށް ވެސް އަރަފާތު ބިމަށް ދެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އަރަފާތު ބިމުގައި ހޫނު ގަދަކަމުން ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންވެސް ކުޑަ އަަޅައިގެން އުޅުމަށާއި ގިނަގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކުރާކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ސައުދީން ރާއްޖެއަށް 1000 ކޯޓާދިނެވެ. އޭގެތެރެއިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަދި އަމިއްލަ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ވަނީ ސައުދީއަށް ގޮސްފައެވެ. ޙައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު ރާއްޖެއިން ފުރީ މި މަހުގެ 12ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިމަހުގެ 13، 15، 16 އަދި 19 ވަނަދުވަހުގެ ފްލައިޓްތަކުންވެސް ޙައްޖުވެރިންވަނީ ފުރާފައެވެ.

މިއަހަރު އަމީރުލް ޙައްޖުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
27%
13%
27%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް