ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 01:46
އެމްއާރްއެމްއިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
އެމްއާރްއެމްއިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ޔޫސުފް ސޮފްވާން
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އެމްއާރްއެމް
ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: އެމްއާރްއެމް
 
ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމާމެދު އެމްއާރްއެމްގެ އުންމީދުކުޑަ
 
އީސީގެ ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް އެމްއާރްއެމްއިން ތުހުމަތުކުރޭ

މޯލްޑިވްސް ރީފޯމް މޫވްމަންޓް، އެމްއާރުއެމް އުވާލުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު އެ ޕާޓީއަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުވާލުމަށް އީސީން ނިންމީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 3000 މެންބަރުން ހަމަކުރުމަށް ދެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަނުކުރެވުމުންނެވެ. އީސީގެ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށް އެދި 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ 30 ދުވަހު އަމުރެއް ނެރެދީފައެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 28 ގައެވެ. މިއާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ އިދާރާގެ ނިންމުން މަޑުޖެއްސުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

Advertisement

އެމްއާރްއެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެމްއާރްއެމް އުވާލުމަށް އިސީން ނިންމާފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ ރޫހާއި ޚިލާފަށް އީސީން ހިންގާ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމާމެދު އުންމީދުކުޑަ ކަމަށާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުވެސް އީސީއަށް ގެއްލިފައިވާކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއާރްއެމް އުވާލުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ސިޔާސި މަންފާއެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރިކަމެއްކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ހިންގި އަމަލެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ޕާޓީއަށް ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ ޕާޓީއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކަށްވެސް ހުރަސް އެޅެމުންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ ކަމަށް އެމްއާރްއެމްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް