ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 10:21
ބަނގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
ބަނގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
ޑެއިލީސްޓަރ
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އެންމެން އެ ބުނަނީ ތެދެއް، މުހިންމީ ރާއްޖެ މެޗު: ބަނގްލަދޭޝް ކޯޗު
ބަލިވެއްޖެނަމަ ބަނގްލަދޭޝް ކެޓުން ގާތް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާދަމާ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މުބާރާތުގައި ކުޅެންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު މެޗު ކަމަށް ބަނގްލަދޭޝްއިން ބުނެފިއެވެ.

ކޯޗު ހާވިއާ ކަބްރޭރާ ބުނީ މި މެޗަކީ އެންމެ މުހިންމު މެޗުކަމަށް މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގި ހިސާބުން އެންމެން ކިޔަން ފަށައިފި ކަމަށެވެ.

އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަހަރުމެން ރާއްޖޭ މެޗަށް ކުރިމަތިލަނީ މި މުބާރާތުގައި ދެމި އޮތުމަށް ކޮންމެހެން މޮޅުވާންޖެހޭ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި. ލެބަނަން މެޗުގައި އަހަރުމެންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކަންކަމާ ގޯސް ކަންކަންވެސް ފެނުނު. މީގެ ތެރެއިން އަހަރުމެން ނަގާނީ ރަނގަޅު ކަންކަން. ރާއްޖެ މެޗަށް އަހަރުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީވެސް އެއީ.
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ރާއްޖެއާއި ބަނގްދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ތަފާތު ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ދެ ގައުމު ވާދަކުރަން ތައްޔާރުވާއިރު ފަހުގެ ނަތީޖާތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރި ލިބިފައިވިޔަސް އެކަމާ ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ.

ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ރޭންކިންގ އެކަންޏެއްނޫން. ދެ ގައުމުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގަ ރާއްޖޭ ކޮޅަށް ގިނަ މެޗުތައް ގޮސްފަ ވަނީ. އެކަމަކު މިކަންކަމަކީ އަހަރުމެން އެއާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރާނެ ކަންކަމެއްނޫން. ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ވިސްނުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ.
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މި ދެ ގައުމު ވަނީ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް އެއް މެޗު ކުޅެފައެވެ. ބަނގްލަދޭޝް ބަލިވީ ލެބަނަން އަތުން 2-0ންނެވެ. މި ނަތީޖާއިން ރާއްޖެ މޮޅުވީ ބޫޓާން އަތުންނެވެ. މިހެންވެ ރާއްޖެ އަތުން ބަލިވެއްޖެނަމަ ބަނގްލަދޭޝްއަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ދޮރު މުޅިންހެން ބަންދުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް