ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 22:12
 ޗަރޖްޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރުން
ޗަރޖްޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރުން
ކޮކާ ކޯލާ
ޗަރޖްޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރުން
ރާއްޖެއަށް "ޗަރޖްޑް" ތައާރަފުކޮށް، އަގުހުރި އިނާމުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
ގިނަ އިނާމުތަކެއް މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ލިބޭނެ
 
ބެނެލީގެ ހަ ސައިކަލު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ކޮކާ-ކޯލާ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ބުއިންތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދޭ، ކެފެއިން އެކުލެވިގެންވާ ބުއިމެއް ކަމަށްވާ "ޗަރޖްޑް" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި ބުއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ވަނީ ފަށައިފައެވެ. މީރުމާ އިވެންޓް ހޯލުގައި ބޭއްވި މި ހަފްލާގައި ޗަރޖްޑްގެ އާދަޔާ ހިލާފު ރަހަތައް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ، އަދި މި ހަފްލާގެ ބައިވެރިންނަށް ޗަރޖްޑްގެ ބެރީ ރަހަ ތަޖުރިބާކޮށްލުމާއި އެ ބްރޭންޑުން ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ބާރުއަޅާ ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

ކޮކާކޯލާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޑިރެކްޓަރު ޕަންކަޖް ސިންހާ ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރުންގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަހަތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ފެތޭ ފަދަ އީޖާދީ ބުއިންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮކާކޯލާގެ އުއްމީދަކީ ބެރީ ރަހަލާ ޗަރޖްޑް އަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް، މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރި ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމެއް ވޭތުކުރުމަށް އެންމެންނަށް ވެސް އެންމެ ކަމުދާ ބުއިމަށް ވެގެން ދިއުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބެނެލީ މޯލްޑިވްސް އާއި ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕްއާ ގުޅިގެން ފެށި ޗަރޖްޑް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ބެނެލީ 180 އެސް އަދި ބެނެލީ ލިއޮންސިނޯ 250ގެ ޒަމާނީ ހަ ސައިކަލު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ޗަރޖްޑް ދަޅެއް ގަންނައިރު ކަހާލެވޭ ކާޑަކަށް އެދުމުން ލިބޭ ކާޑު ކަހާލުމުން ފެންނަ ފޮރުވިފައިވާ ކޯޑް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް 2626އަށް ފޮނުވުމުން "ގެޓް ޗާޖް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން ބެނެލީ ސައިކަލު ލިބޭ ނަސީބުވެރިން އިއުލާނުކުރާނެއެވެ. އަދި ބެނެލީ ސައިކަލުގެ އިތުރުން، ޗަރޖްޑް ބްރޭންޑް ގެ ހެލްމެޓާއި ޗަރޖްޑް ދަޅު ކޭސް ފަދަ އިތުރު އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޗަރޖްޑް އާއި އެ ބްރޭންޑުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޔޫޓިއުބްގައި @ChargedMaldives އިން ލިބޭނެއެވެ.

ޝައުގުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި މުބާރާތްތަކާއި ގިވްއަވޭތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މާކެޓިން ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ކޮކާކޯލާއިން ބުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި 100 އިންސައްތަ ރީސައިކަލް ކުރެވޭ ޕެކޭޖިން ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޗަރޖްޑް ލިބެން ހުންނާނީ 100 އިންސައްތަ ރިސައިކަލް ކުރެވޭ، 250 އެމްއެލްގެ އެލުމިނިއަމް ދަޅުގައެވެ. މި ބުއިން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ސުޕަމާޓުތަކުންނާއި އާންމު ފިހާރަތަކުންނާއި ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކެފޭތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް