ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:36
ކަނޑު އުޅަނދުތައް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން
ކަނޑު އުޅަނދުތައް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ޗެކްކުރުން
އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑު އުޅަނދުތައް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި
 
އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާނެ
 
އީދު ބަންދަކީ ކަނޑުމަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރެއް

އަޟްހާ އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑު އުޅަނދުތައް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި އޮޕަރޭޝަންއަކީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

އީދު ބަންދަކީ ކަނޑުމަގުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރަކަށްވުމާއެކު، ކަނޑުމަތިން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ އިތުރުން، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާނެ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މެރިން ވީއެޗްއެފް ޗެކްކުރުމާއި އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަންގެ އަތުގައި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން، ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މާލޭގެ ބަނދަރުން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި މާލޭގެ ބަނދަރަށް ވަންނަ އުޅަނދު ފަހަރު ޗެކްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަޟްހާ އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑު އުޅަނދުތައް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާއިރު، ފިތުރު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ވަނީ "އޮޕަރޭޝަން ފިތުރު 2023" ނަމުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަން ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް