ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 09:52
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ: ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިނުވޭ
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ: ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިނުވޭ
އެފްއޭއެމް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ނުވަ މެޗު ކުޅެގެން ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިނުވި
އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވީ 7-0އިން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އިރާކޮޅު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނުކުންނާނެ އެވެ.

މި މެޗަށް ދެ ޓީމު ނުކުންނައިރު ދިވެހި ޓީމާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ދެ ގައުމުގެ ނަތީޖާތައް ރާއްޖެ ކޮޅަށް ބުރަވުމެވެ.

ބޫޓާނާއި ރާއްޖެ ވަނީ މިހާތަނަށް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި އެނޫން މުބާރާތްތަކުގައި ނުވަ ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. މި ހުރިހާ މެޗެއް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެ އެވެ.

ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރީ 1984 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ފަހަރު 1-0އިން މޮޅުވީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގަ އެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވެގެން އެ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ލިބުން ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖެ ފުޓްބޯޅައިން ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑެއްޔަށެވެ.

ބޫޓާން އަތުން ރާއްޖެ އެންމެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މޮޅުވީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި 2018 ވަނަ އަހަރު 7-0އިންނެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ހޯދި އެންމެ ބޮޑު މޮޅަކީ 2003 ވަނަ އަހަރު 6-0އިން މޮޅުވި މެޗެވެ.

މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށްފަހު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެ އަށް ދެ މެޗު އޮންނާނެ އެވެ. އެއީ 25 ވަނަ ދުވަހު ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި 28 ވަނަ ދުވަހު ލެބަނަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް