ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2023 | ބުދަ 14:01
ހެންވޭރު ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު
ހެންވޭރު ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކާއި ސަލްޓަންޕާކުން ބިދޭސީންގެ އަތުން 15ރ-500ރ ދެމެދުގެ ފީއެއް ނަގަން ފާސްކޮށްފި
 
އަންނަ މަހު 15 އިން ފެށިގެން ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީ ނަގާނެ

މާލެ ސިޓީ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ދެ ޕާކު ކަމަށްވާ، ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކާއި ސަލްޓަން ޕާކަށް ވަންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާނެ ފީ އެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީ ނެގުމަށް ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކަށް ވަނީ ބަހާލައިފައެވެ. އެގޮތުން، ވޯކް ޕާމިޓް ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންނާއި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތް ބިދޭސީންގެ އިތުރުން ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ކެމެރާ ހިފައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީ ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވޯކްޕާމިޓް އޮންނަ ބިދޭސީއެއް ނަމަ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން 15 ރުފިޔާ ނަގާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތް ބިދޭސީއެއް ނަމަ ކޮންމެ މީހެއް އަތުން 50 ރުފިޔާ ނަގާއިރު ޓޫރިސްޓް ވިސާ އޮންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން 75 ރުފިޔާ އަދި ކެމެރާ ހިފައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަތުން 500 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ފީ ނެގުމުގައި އިސްތިސްނާވާނެ ފަރާތްތައް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން، އިސްރަށްވެހިންނާއި ކުޑަކުދިން ބަލަން ގެންގުޅޭ މެއިޑުންނާއި 18 އަހަރު ނުވާ ބިދޭސީ ކުޑަކުދިންނަށް ޕާކުތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މަހު 15 އިން ފެށިގެން ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީ ނެގުމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރިން ވިދާޅުވީ ޕާކުތަކުން ފީއެއް ނެގުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ތަފާތުކުރުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
23%
8%
0%
23%
0%
46%
ކޮމެންޓް
21 ޖޫން 2023 | ބުދަ 20:05
މއޒ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެެތިއްޔާ ޕާކަށް ނުވައްދާ އިމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކޮއްބަލަ. އަޖައިބު.