ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 10:18
ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން: އަންނަ މަހު މާލެ އަންނާނެ
ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން: އަންނަ މަހު މާލެ އަންނާނެ
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ފްލައިޓް ބަދަލުވުމުން 13 މިލިއަން ރުޕީސް ގެއްލުންވާނެ: ޕާކިސްތާން
 
މެޗު ކުޅޭ ވަގުތަށް ޕާކިސްތާނަށް އިންޑިޔާ އަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ވިސާ ކެންސަލްކުރާނެ

އިންޑިޔާ އަށްދާން ވިސާ ނުލިބުމުން ޕާކިސްތާނަށް 13 މިލިއަން ރުޕީސްގެ ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާން ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ޕާކިސްތާން މިވަގުތު ތިބީ ބުދަ ދުވަހު ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ނުދެވި މޮރިޝަސްގައި ތާށިވެފަ އެވެ. އެއީ އިންޑިޔާ އަށް ދިއުމަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސާ ނުލިބޭތީވެ، ނުފުރަން މޮރިޝަސްގައި ހުންނަ އިންޑިޔާ އެމްބަސީން އެންގުމުންނެވެ.

ޕާކިސްތާނަށް މި މައްސަލަ ފެންމަތިވީ މުބާރާތް ކުޅޭ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވިސާ ހަމަޖެހޭ ކަމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއި ފުޓްބޯޅް ފެޑަރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސާފުން ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ކަރްނާޓަކާ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ އިންޑިޔާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނަނީ ވިސާގެ މައްސަލަ ހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ ޕާކިސްތާނުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޕާކިސްތާން ޓީމު އިންޑިޔާ އަށް އައުމަށް ދެ ދުވަހެއްވަރު ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ މިގޮތަށް ފާހަގަކުރިއިރު މުބާރާތުގައި ޕާކިސްތާން ކުޅެން ޖެހޭ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ވަގުތަށް ނައިސްފިނަމަ ޕާކިސްތާނަށް ދީފައިވާކަމަށް ބުނާ ވިސާ ކެންސަލްކުރާނެ ކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ސާފުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަންވަރުލް ހައްގު ހިލާލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ޕާކިސްތާނަށް ނާދެވުނަސް މެޗު ޝެޑިއުލް ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިހާރު ކަންތައްތައްވަމުންދާ ގޮތުން ވަގުތަށް ޕާކިސްތާނަށް އިންޑިޔާ އަށް ނުދެވިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މޮރިޝަސްއިން ފުރައިގެން ފްލައިޓްގައި އިންޑިޔާގެ މުމްބާއީގައި ޓްރާންސިޓްކޮށްފައި މުބާރާތް ކުޅޭ ބެންގަލޫރަށް ދާން އަށްގަޑިއިރު ހޭދަވާނެ އެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިޔާ އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް ވާދަވެރި ދެ ގައުމެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވެ، އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. މިކަން މިހާރު ކުޅިވަރުގެ މައިދާނަށް ވެސް ވަނީ ފޯރާފަ އެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ސާފްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން އިންޑިޔާ އަށް ދިއުމަށް ވެސް ވަނީ ވިސާ ނުދީފަ އެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ވިސާގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ މުބާރާތް ކުޅޭ ޓީމުތަކަށް ވިސާގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އިންޑިޔާ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ސާފުން އަންގާފައިވަނިކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް