ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 08:03
ސްޕެއިން އިން ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލަނީ
ސްޕެއިން އިން ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޕެނަލްޓީގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން އިން ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިިޔާބުކޮށްފި
 
ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ސްޕެއިން ވަނީ 5-4 އިން ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފައި

ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން އިން ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލްގައި ސްޕެއިން އިން ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވި އެވެ. އެހެންކަމުން 15 މިނެޓުގެ ދެ ހާފު ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ. އެ ދެ ހާފުގައި ވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިފަ އެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ސްޕެއިން ވަނީ 5-4 އިން ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ވަނީ ސްޕެއިން ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ތިން ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. ސްޕެއިން އަށް ފޮނުވާލެވުނީ އެންމެ ހަމަލާއެކެވެ.

Advertisement

އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހި ފަސް ޕެނަލްޓީގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ކޮންމެ ޓީމަކުން އެއް ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވި އެވެ. ސްޕެއިން ވަނީ ޖޮސެލޫ، ރޮޑްރީ، މިކޭލް މެރިނޯ އަދި މާކޯ އަސެންސިއޯގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ނާކާމިޔާބުވީ އެމެރިކް ލަޕޯޓްގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއާ އެވެ. ކްރޮއޭޝިއާ އިން ވަނީ ނިކޮލާ ވްލަސިޗް، މާސެލޯ ބްރޮޒޮވިޗް، ލޫކާ މޮޑްރިޗް އަދި އިވާން ޕެރިސިޗްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ނާކާމިޔާބުވެފައި ވަނީ ލާރޯ މަހާގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. އޭނާގެ ޕެނަލްޓީ ސްޕެއިންގެ ގޯލް ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. ހަ ވަނަ ޕެނަލްޓީ ސްޕެއިންގެ ޑެނީ ކަވަހާލް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، ކްރޮއޭޝިއާގެ ބްރޫނޯ ޕެޓްކޮވިޗްގެ ޕެނަލްޓީ ސްޕެއިންްގެ ކީޕަރު މަތަ ކުރި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އިން ވެސް ސްޕެއިން ކެޓީ ޕެނަލްޓީގައި ނާކާމިޔާބު ވެގެންނެވެ. އެ މުބާރާތަށްފަހު އޭރުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު، ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ ވަނީ އެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސްޕެއިން އިން ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް