ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:14
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ
 
ހުޅުވާނީ 26 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30ން މެންދުރުފަހު 2:00ށް

އަޟްޙާ އީދު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން 26 ޖޫންވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް، އަޟްޙާ އީދާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުވާނީ 26 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30ން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށެވެ.

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި، އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާކުރުމާއި، ފައިސާ ނެގުމާއި ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައްވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް