ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:21
އެތުލެޓިކޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ގްރީޒްމަން
އެތުލެޓިކޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ގްރީޒްމަން
ޓްވިޓަރ
އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން
އެެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅުމަކީ ގްރީޒްމަންގެ ހުވަފެނެއް!
 
އެމެރިކާ ލީގަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގައި ކުޅުމަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 32 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިހެން ބުނީ ޔޫރަޕުގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެހެން ލީގުތަކަށް ބަދަލުވަމުން ދާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން ގްރީޒްމަން ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ގެންގުޅޭ ވާހަކަ ދޭތޭރެ އަކުން ދެކެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ދެކޭ ގޮތެއް ހާމަކުރުމަށް އޭނާއާ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން ގްރީޒްމަން ބުނީ އެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅުމަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އަދި ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް އަދި ޚިޔާލެއް ވެސް ނުގެންގުޅޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ގްރީޒްމަން ވަނީ ދީފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، އެމެރިކާ ލީގަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ކަމަށާއި، އެކަން ގުޅިފައި އޮންނާނީ މުސްތަޤުބަލާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެމެރިކާ ލީގަށް ބަދަލުވުމަކީ، އެ ލީގަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. މެސީ އަކީ ފުޓުބޯޅައިގައި ހުރިހާ ކާމިޔާބެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، މެސީ އާއެކު އެމެރިކާ ލީގު މަޝްހޫރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ގްރީޒްމަން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެހެނިހެން މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ވެސް އެ ލީގަށް ބަދަލުވާން ހުޅުވުނު ދޮރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްފަ އެވެ.

ގްރީޒްމަން މިވަގުތު ކުޅެމުން އަންނަނީ ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށެވެ. އެކުލަބަށް ދެ ފަހަރުގެ މަތިން އޭނާ ވަނީ 341 މެޗު ކުޅެދީ، 157 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. އެތުލެޓިކޯގައި ހުރުމަަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުލަބުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކި، އޭނާާ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެތުލެޓިކޯ އަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެއީ އެއް އަހަރު ދުވަހަށެވެ. ލޯނު އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން ފަހުން އެތުލެޓިކޯ އާއެކު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް