ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 21:09
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޗެކިން ކުރިއަށް ދަނީ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޗެކިން ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްވިޓަރ
އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން
މިސްރަށް ދާ ދިވެހިންނަށް "ވިސާ އޮން އެރައިވަލް" ދޭން އެގައުމުން ނިންމައިފި
 
ރާއްޖެއާ މިސްރާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 1969 ވަނަ އަހަރު
 
މިއީ ރާއްޖެއާއި މިސްރާ ދެމެދު އޮތް ޚާއްސަ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އަލިގަދަ ހެއްކެއް

މިސްރަށް ދާ ދިވެހިންނަށް "ވިސާ އޮން އެރައިވަލް" ދޭން އެގައުމުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ 14 ޖޫން 2023 އިން ފެށިގެން މިސްރަށް "ވިސާ އޮން އެރައިވަލް" ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި އަލުން ރާއްޖެ ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ މިސްރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސާމެހް ޝުކްރީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement

މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި މިސްރާ ދެމެދު އޮތް ޚާއްސަ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އަލިގަދަ ހެއްކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއާ މިސްރާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ 1969 ވަނަ އަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޢުދުވާންތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޢަރަބް އިސްލާމިކް އެކްސްޓްރާ-އޯޑިނަރީ ސަމިޓުގައި ގޮވާލައްވައިފި
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ސިޔާދަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ޝާހިދު ސިފަކުރެއްވީ "ފިތުނަ ދޮލަނގެއް" ގެ ގޮތުގައި
މުޞްޙަފް އެންދުމާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން - ސަރުކާރު
ވިސާގެ އެއްބަސްވުމަކާއެކު، ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް
ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ގުޅުން ގާއިމުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގައުމަކާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަކީ އަމާޒެއް: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ލީޑަރެއްގައި ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ސިފަޔަކީ މުރާލިކަން، އެކަން ރައީސްގެ ކިބައިން ފެނިގެންދޭ: ޝާހިދު