ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 13:24
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ބެންގަލޫރު އެއާޕޯޓްގައި: ރާއްޖެ ވަނީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި
ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ބެންގަލޫރު އެއާޕޯޓްގައި: ރާއްޖެ ވަނީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި
އެފްއޭއެމް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ދިވެހި ޓީމު ބެންގަލޫރަށް ހިނގައްޖެ
 
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރަށް ރޭ ހިނގައްޖެ އެވެ.

ދިވެހި ޓީމުން ބުނީ ބެންގަލޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ރާއްޖެ ބެންގަލޫރަށް މިދިޔައީ ޖަޕާނުގައި 10 ދުވަހުގެ ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ލަންކާގައި ތިން ދުވަހު މަޑުކޮށްފަ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅެންޖެހޭ ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށެވެ. އެއަށްފަހު ބަނގްލަދޭޝްއާއެކު ރާއްޖެ ކުޅޭނީ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ ވާދަކުރާނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ލެބަނަންއާ އެވެ.

އަންނަ ބުދައިން ޖުލައި ހަތަރަކަށް ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން އިންޑިޔާ އާއި ކުވޭތު އަދި ނޭޕާލާއި ޕާކިސްތާނެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށްދާނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ކުރި ހޯދޭ ދެ ޓީމެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ޝިބާއު އިންޑިޔާގެ އޮފިޝަލަކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ: ޓީމު އިންޑިޔާ އަށް ދިޔައީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި - އެފްއޭއެމް

ރާއްޖެ އަކީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ. 2008 އާއި 2018ގައި ހޯދި ތަށި އަލުން ހޯދުމަކީ މިފަހަރު ދިވެހި ޓީމުގެ އަމާޒެވެ.

ޓީމު ބެންގަލޫރަށް ދިޔައިރު މިހާތަނަށް ދިމާވެފައިވާ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް އަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވުމެވެ. އޭނާ އަށް އަނިޔާވީ ޖަޕާން ކޭމްޕުގައި ފަރިތަކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

ދިވެހި ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އިޓަލީގެ އިންޓަމިލާނުގެ ކުރީގެ ފޯވަޑް ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ އެވެ. މެނޭޖަރަކީ ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ ޝިބާއު އެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ބެންގަލޫރު އެއާޕޯޓްގައި: ރާއްޖެ ވަނީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި - އެފްއޭއެމް
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް