ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 16:24
ތޫފާންގެ ސަބަބުން ޓެކްސާސްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން
ތޫފާންގެ ސަބަބުން ޓެކްސާސްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން
ސީ.އެން.އެން
ޓެކްސާސް އަށް މޫސުމީ ކާރިސާތަކެއް
ޓެކްސާސް އަށް މޫސުމީ ކާރިސާތަކެއް
 
ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ގެއިންވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައި

އެމެރިކާގެ ޓެކްސާސް އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ދަނޑިވަޅާ ދިމާކޮށް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހޫނުމިން އިންތިހާއަށް މައްޗަށްދާނެ ކަމަށް ފޯކާސްޓްކޮށްފިއެވެ.

ތޫފާނުގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތެރޭން ޓެކްސާސް އިން ތިން މީހުން މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސް ވެއްޓި އަދި އެއް އަވަށުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މޭލެއްހައި ދިގު ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެވިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ތޫފާނުގެ އަސަރު ޓެކްސާސްގެ އިތުރުން ފްލޮރިޑާއާއި މިސިސިޕީ އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ދެކުނުގެ ސްޓޭޓްތަކުން ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ގޭބިސީން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެންވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައެވެ. މިގޮތުން ޓެކްސާސް އިން 174ހާސް ގެއިން، މިސިސިޕީއިން 107 ހާސްގެއިން، ލޫޒިއާނާއިން 152 ހާސް ގެއިން އަދި ފްލޮރިޑާއިން 25ހާސް ގެއިން ތޫފާންގެ ސަބަބުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވެއެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިހިނގާ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހޫނުކަން އިންތިހާއަށް އެރުމުން އޭސީތައް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މައްޗަށް ދިއުމުން ގްރިޑްތަކަށް އިތުރަށް ބާރުބޮޑުވެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްތަހާ ގޯސް ވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ވެދަރ ސަރވިސް އިން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އިންތިހާއަށް ހޫނުގަދަވާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައް ނެރެފައެވެ. މިގޮތުން 43 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވެސް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ހޫނުމިން އަރައިގެން ދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އިތުރު ތޫފާނެއް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރުން ފެށިގެން ކުޑަވި ނަމަވެސް އިންތިހާ ހޫނުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޫނުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ހައިރިސްކް މީހުނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޓެކްސާސްގެ ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ފިނިކޮށްލަންދާނެ "ކޫލިންގ ސެންޓަރު"ތައް ވެސް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ޓެކްސާސް އަށް ހީޓްވޭވެއް އައިސްފައި މިވަނީ ޖޫން 21 ގައި ފެށޭ ސަމަރ ނުވަތަ ހޫނު މޫސުން ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް