ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:23
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އިޓަލީ ބަލިކުރެވުމުން ސްޕެއިން އަށް ލިބުނީ އިތުރު ހިތްވަރެއް: ފުއެންޓޭ
 
މިވަގުތު ސްޕެއިން ޓީމުގައި އޮތް ރޫހާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ތަށި ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ޓީމުގެ ވިސްނުމުގައި ނެތް ކަމަށް

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލްގައި އިޓަލީ ބަލިކޮށް، ފައިނަލަށް ދިޔުމަކީ ސްޕެއިން އަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

އިޓަލީ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފުއެންޓޭ ބުނީ، ސްޕެއިން އިން ކުޅުނީ މަތީ ފަންތީގެ މެޗެއް ކަމަށާއި، އެ މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތާއި، ލިބުނު ނަތީޖާއާމެދު އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޤައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް މިއަދާ ހަމައަށް، އޭނާ ދެމުން އަންނަ އިރުޝާދަށް ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފައިނަލް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އިދިކޮޅުގައި އޮތް ކްރޮއޭޝިއާ އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން ދަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ސްޕެއިން ޓީމުގައި އޮތް ރޫހާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ތަށި ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ޓީމުގެ ވިސްނުމުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ސްޕެއިންއާ ފުއެންޓޭ ހަވާލުވެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ވަނީ ސްކޮޓްލެންޑު އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ބުނީ، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، އަދި ކޯޗަކަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަގުތު ލިބެންވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެނި، ކުރިއަރައިގެން ދިޔުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނީ ވެސް ހަމަ ކުރީގެ ޓީމު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތަކީ މިހާރު ޓީމުގެ ފެންވަރު އޭރަށްވުރެ ރަނގަޅުވެފައި، ތަޖުރިބާ އިތުރުވުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ތަމްރީނުތަކާއި، މެޗުތައް ކުޅެމުންދާ ވަރަކަށް ޓީމަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ސްޕެއިންގެ ކޯޗަކަށް ފުއެންޓޭ ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު، ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. ފުއެންޓޭ އަކީ މީގެ ކުރިން ޒުވާން އުމުރު ފުރައިގެ ކޯޗިންގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

ސްޕެއިން އާއި ކްރޮއޭޝިއާ ވާދަކުރާ ފައިނަލް އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 11:45 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް