ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:17
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަަށް ހުރި ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަަށް ހުރި ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާރސް
ޕީއެސްޖީ
ނާގަލްސްމަނާ ޕީއެސްޖީގެ މަޝްވަރާތައް ހުއްޓި، ކުލަބުން އެހެން ގޮތެއް ހޯދަނީ
 
މަޝްވަރާތައް ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ، ނާގަލްސްމަންގެ ފަރާތުން އައި ހުށެހެޅުންތަކަށް ޕީއެސްޖީ އަށް އެއްބަސް ނުވެވޭތީ

ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗަކަށް ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަމުން އައި މަޝްވަރާތައް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

ޕީއެސްޖީން ވަނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ ވަކި ކުރުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. ސަބަބަކީ ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވާ ޓާގެޓަށް ހާސިލްވެވިފައި ނުވާތީ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮވެމެ، އެ ޓީމަށް ނިމުނު ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ތައްޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ގަލްޓިއޭ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު، އެ މަގާމަށް ނާގަލްސްމަން ގެނައުމަށް ޕީއެސްޖީން މަޝްވަރާތައް ފެށި އެވެ. މަޝްވަރާތަކުގައި ވަކި ގޮތެއް ނުނިމެނީ ވެސް، މަޝްވަރާތައް ވަނީ ހުއްޓާލަން ޖެހިފައި ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ އެވެ. އެހެންވެ، މިހާރު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެހެން ގޮތްތަކެއް ބަލަން ފަށާފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ، ނާގަލްސްމަންގެ ފަރާތުން އައި ހުށެހެޅުންތަކަށް ޕީއެސްޖީ އަށް އެއްބަސް ނުވެވޭތީ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

Advertisement

ނާގަލްސްމަން އެންމެ ފަހުން ހުރީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަންގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާނުން ނެރެމުން އައި ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ނާގަލްސްމަން ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކި ކުރި ފަހުން ނާގަލްސްމަން ހުރީ ރަސްމީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ގިނަ ކުލަބުތަކުން ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން ޕީއެސްޖީ އަކީ ތިން ވަނަ ކުލަބެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ކުރިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރު ވެސް މަޝްވަރާތަކުން އަލި މަގެއް ނުފެނުނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް