ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 19:33
ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސް އާއި ރާއްޖެޓީވީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސް އާއި ރާއްޖެޓީވީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުޑް ކާނިވަލް
"އަރބަންކޯ މޯލްޑިވްސް ފުޑް ކާނިވަލް 2023" ގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެޓީވީ
 
ކާނިވާ ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 20-24 ށް

ކާބޯތަކެއްޗަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޑް ކާނިވަލް، "އަރބަންކޯ މޯލްޑިވްސް ފުޑް ކާނިވަލް 2023" ގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެޓީވީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕާޓްނަރޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ރިޝްތާ ޝުޖާއެވެ. އަދި ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރު ނާޒްމީ ސައީދުއެވެ. 

މިއީ ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސް އާއި ޓޭސްޓް މެގަޒިން ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާނިވަލެކެވެ. މި ކާނިވާ ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 20-24 އަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 12:00 އާ ހަމައަށެވެ.

Advertisement

މި ކާނިވަލާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ރިޝްތާ ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާއިރު ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ފެށިގެން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަފާތު ކާބޯތަކެއްޗާއި ރަހަތައް އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ވެސް ކާނިވާތަކުގައި ފެނިގެންދާ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ވެސް މި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފަން އެރީނާ އާއި ގޭމުތަކާއި ބިރުވެރި ހޮހަޅަ ހިމެނެއެވެ.

ރިޝްތާ ވިދާޅުވީ މިއީ ކާބޯތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީއާއިި އާންމުން ގުޅިގެން މަޖާ މާހައުލެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެޓީވީއާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި ކާނިވާގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށާއި ކާނިވަލަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ މަންޒަރުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކާނިވާގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ އަރބަންކޯއެވެ. އަރބަންކޯ އާއި ރާއްޖެޓީވީގެ އިތުރުން ސިމްޑީ އާއި ބީއެޗްއެމް އާއި އެސްޓީއޯ އާއި އިވެންޓް މޯލްޑިވްސް އަދި ދިރާގަކީ ވެސް މި އިވެންޓުގެ ޕާޓްނަރުންނެވެ. ރިޝްތާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ކާނިވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް