ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:20
ޗައިނާ އެމްބަސީ
ޗައިނާ އެމްބަސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ކުށްތައް
ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފާރަށް ސްޕްރޭ ޖެހި މީހަކު 27 ދުވަހަށް ޖަލަށް
 
ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު ޙުކުމުން އުނިކުރުމުން އޭނާ ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނީ 12 ދުވަހުގެ ޖަލު އަދަބެއް
 
މި މައްސަލައިގައި ވަނީ އަވަސްނިޔާގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
 
ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ދިން ފުރުސަތުގައި އޭނާ ވަނީ ދައުވާއަށް އިއުތިރާފުވެފައި

ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފާރަށް ސްޕްރޭ ޖެހި މީހަކު 27 ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ށ ފޭދޫ މިނިވަންއައްސޭރި މުޙައްމަދު އަނީލްގެ މައްޗަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އެ ދައުވާ އުުފުލާފައިވަނީ 26 މާރޗު 2023 ގައި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފާރުގައި ނޫކުލައިގެ ސްޕްރޭ ފުޅިއަކުން ސްޕްރޭކޮށް، އެ ފާރަށް ގެއްލުން ދީފައިވާތީއެވެ.

ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ދިން ފުރުސަތުގައި އޭނާ ވަނީ ދައުވާއަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ. ވުމާއެކު މި މައްސަލައިގައި ވަނީ އަވަސްނިޔާގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement

އެ އަޑުއެހުމުގައިވެސް އޭނާ އިއުތިރާފު ދަމަހައްޓާފައިވާތީ ޝަރީއަތުން ވަނީ އެއީ ސައްޙަ އިއުތިރާފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އަދި އޭނާގެ އިއުތިރާފުން މި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ކުށުގެ އޭނާ ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން އޭނާ 27 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

އަދި އޭނާ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު ޙުކުމުން އުނިކުރުމުން އޭނާ ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނީ 12 ދުވަހުގެ ޖަލު އަދަބެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވައި ނިޔާ ކަނޑައެޅުއްވީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް